Arne Langseth går over i en mer operativ stilling i det stadig voksende  Veøy-konsernet: Han skal ha ansvar for den samlede operative driften.
Arne Langseth går over i en mer operativ stilling i det stadig voksende Veøy-konsernet: Han skal ha ansvar for den samlede operative driften.

Slutter som daglig leder i Veøy AS

Arne Langseth gir seg som daglig leder i konsernet som i dag er et av Norges største privat-eide transportselskap. Konsernet har over 700 millioner kroner i årlige inntekter.

Publisert

Veøy-konsernet har siste årene vært gjennom store endringer med organisk vekst, etablering av nye kontorer og implementering av selskaper som har blitt kjøpt opp.

Konsernet har passert 700 millioner kroner i årlige inntekter og har fortsatt vekst og videre planer for fremtiden. Dette har skjedd uten særlige forandringer i den administrative kapasiteten.

Arne Langseth har i utallige år stått i front som eier og leder av denne utviklingen.

Det har siste par årene pågått prosess for å avklare fremtidig organisering av Veøy-konsernet, der organisasjonen må tilpasses dagens størrelse og sikre videre utvikling. I den forbindelse har Arne Langseth ønsket å bli avlastet som daglig leder og gå over i en annen mer målrettet funksjon.

Bjåstad er ny konsernsjef

Lars Elling Bjåstad er ny konsernsjef hos Veøy AS.
Lars Elling Bjåstad er ny konsernsjef hos Veøy AS.

Derfor har styret i Veøy AS besluttet å tilsette Lars Elling Bjåstad som ny konsernsjef. Bjåstad er i dag adm. direktør og deleier i datterselskapet Veøy Møre AS i Ålesund, og har vært sentral i oppbyggingen av dette selskapet. Han har siste årene også vært med i Veøy-konsernets ledergruppe, og vært aktiv i ulike prosesser der.

Bjåstad har tidligere ledet flere andre større selskaper, og det meste av sitt yrkesaktive liv jobbet med bil og transport. Han vil også videre fortsette som leder for Veøy Møre AS.

I den nye konsernledelsen skal Arne Langseth ha ansvar for den samlede operative driften, og Espen Angvik som i dag er regionsleder for Østlandet og har hatt ansvaret for markedet, blir Markedsdirektør med samlet ansvar i hele konsernet.

Langseth er fornøyd med løsningen

- Eiere og ledelse i konsernet har stor tro på at endringene skal befeste Veøys videre utvikling, der målsettingene om å være nær kunden, være best, og i tillegg lønnsomme skal ivaretas på en god måte, står det i en pressemelding fra Veøy.

Arne Langseth uttaler i meldingen at han er svært tilfreds med denne løsningen, der det blir mer anledning til å fokusere på optimalisering av driften, samtidig som konsernets overordnede funksjoner blir ivaretatt og videreutviklet. Dette legger ifølge Langseth grunnlaget for gjennomføringen av den langsiktige strategien både eierne og selskapet har for fremtiden.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS