Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Hæhre og Isachsen innfører maskinfører-verifikasjon

Systemet sjekker at maskinfører er edru, har gyldig sertifikat og dokumentert sikkerhetsopplæring før det tillater maskinstart.

Publisert

Hæhre & Isachsen Gruppen er initiativtakeren til at Effera er først i markedet med en helautomatisert løsning innen maskinsikkerhet.

Løsningen, Maskinførerverifikasjon, er en milepæl i Hæhre & Isachsens arbeid for «å ivareta sikkerheten til alle maskinførere og selskapets viktigste mål om at alle ansatte skal trygt hjem».

- Vi er forpliktet til å utfordre dagens systemer og samtidig være en pådriver for innovative løsninger som bidrar til økt sikkerhet. Vi valgte å samarbeide med Effera, da de har vist at de forstår bransjen ved å utvikle smarte løsninger som bidrar til å gjøre vår hverdag mer trygg og effektiv. Vi er stolte over å ha gjennomført et lengre utviklingsløp som ikke bare gagner oss, men alle våre bransjekolleger, sier Lars Hæhre, daglig leder for Hæhre & Isachsen Industri AS.

Effera er et teknologiselskap som utvikler og selger løsninger til tunnel- og anleggsbransjen og har Internet of Things (IoT) som sin kjernekompetanse. Effera bygger alle sine løsninger på en åpen IoT-plattform og er markedsledende med deres sikkerhetsløsninger for tunnelbransjen.

Nå er de også helt i front som tilbyder av innovative løsninger innenfor maskinsikkerhet og maskinvedlikehold.

- Vår oppgave var å lage en enkel og intuitiv løsning som bidrar til en mer sikker arbeidshverdag for maskinførere uten at det går på bekostning av effektiviteten. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger etter at løsningen ble tatt i bruk, og en av våre fremste ambassadører er en mann på 71 år med lang fartstid i bransjen. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe med Hæhre & Isachsen som fremstår som en pionér innenfor digitalisering og setter sikkerhet fremfor alt, sier Even Øgrey Brandsdal, administrerende direktør i Effera AS.

Maskinfører skal blåse og «tæppe» før maskinen startes

Maskinførerverifikasjon er utviklet for å sikre at maskiner har godkjent sakkyndighetskontroll samt at maskinfører er både edru, har gyldig sertifikat og dokumentert sikkerhetsopplæring før maskinen kan tas i bruk.

Løsningen er koblet opp mot Sentralregisteret for maskin og kompetanse, SFS, for å sikre at all data blir både verifisert og lagret i skyen.

Prosessen tar noen sekunder å gjennomføre ved bruk av mobiltelefon, og fungerer uavhengig av internettilgang. Enkelt forklart skal maskinfører blåse en godkjent alkotest og deretter «tæppe» mobiltelefonen på en leseplate før maskinen kan starte.

I de tilfeller maskinfører mangler dokumentert sikkerhetsopplæring, vil opplæringen kunne gjennomføres på mobiltelefon i førerhuset.

Ønsker å gjøre løsningen tilgjengelig for hele bransjen

Hæhre og Isachsen inngikk et samarbeid med Effera i 2019 for å skissere en løsning som gjennom et lengre utviklingsløp har resultert i at Maskinførerverifikasjon er klar for lansering etter flere måneder med vellykket testing i Vestby og på Langøya.

- Vi har bevisst valgt ikke å eie løsningen, da vi ønsker å tilgjengeliggjøre dette for hele bransjen. Vi har et felles ansvar å forbedre sikkerheten, og dette er vårt bidrag til å øke maskinsikkerheten til alle som tjener til livets brød i anleggsbransjen. Vi mener det bare er et tidsspørsmål før alle maskiner i Norge får tilsvarende løsninger, samtidig som vi vet at byggherrer applauderer entreprenører som investerer i sikkerhetsløsninger for sine ansatte, sier Lars Hæhre.

Maskinførerverifikasjon er bygget på en åpen plattform, slik at både maskinprodusenter og entreprenører enkelt skal kunne implementere løsningen på sine maskiner. Løsningen eies av Effera og er helt i tråd med deres visjon om å lede tunnel- og anleggsbransjen inn i den digitale tidsalder.

- Maskinførerverifikasjon er et bevis på at store anleggsvirksomheter, som Hæhre & Isachsen, er på full fart inn i en digital hverdag. Vårt mål er å gjøre hverdagen papirløs hvor mobiltelefonen er det sentrale verktøyet for både å tilegne, utføre, dokumentere og effektivisere arbeidsoppgaver. Å være først i markedet med en helautomatisert løsning innen maskinsikkerhet, er noe både vi og initiativtaker Hæhre & Isachsen kan være særdeles stolte over, sier Even Øgrey Brandsdal.