Illustrasjonsbilde av tunneldriving.

Signerte kontrakter på fjellhaller og tunnel

Kruse Smith skal bygge to store fjellhaller for Boliden Odda AS og ny tunnel i Geiranger for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

De to signerte prosjektene har en samlet kontraktsverdi på ca. 850 millioner kroner, og de skal gjennomføres innen 2023.

Tunnelinnslag Geirangertunellen.

- For Kruse Smith Anlegg var dette svært viktige kontrakter, og et bevis på at grundig og hardt arbeid gir resultater. Vår tunnelavdeling har hatt en del stang ut de siste årene, og vi har hatt utfordringer med de markedsendringene som har vært. Men vi har hele tiden visst at vi har meget dyktige ressurser, og hele organisasjonen har arbeidet hardt for å finne kostnadseffektive løsninger. Dette har nå gitt oss et veldig godt fundament. Disse to jobbene er bare starten, sier en svært fornøyd Bjørn Velken, anleggsdirektør i Kruse Smith.

Rekrutterer fagarbeidere og ingeniører

Boliden Odda AS.

I Odda skal det etableres to store fjellhaller til deponering av avfall fra sinkproduksjon, og i Geiranger skal det bygges en 4,8 kilometer lang tunnel som sikrer trygg helårsvei til og fra Geiranger. Arbeidet med å forberede jobbene opplyses å være «godt i gang».

Bjørn Velken, anleggsdirektør i Kruse Smith, er fornøyd med å ha landet to store kontrakter.

- Det er veldig gledelig for meg å vite at de to prosjektene sikrer sysselsetting for våre ansatte og vår maskinpark fremover. Samtidig ser vi at vi trenger å styrke vår kompetanse, og vi rekrutterer nå flere stillinger både som fagarbeidere og ingeniører. Moderne tunnelarbeid krever høy fagkompetanse og ikke minst stor forståelse for sikkerhetsaspektet. I Kruse Smith stiller vi svært høye krav til sikkerhet på våre prosjekter. Vi skal ha alle arbeidere i våre prosjekter trygt hjem hver dag, sier Bjørn Velken.

Prosjektene

Boliden Odda AS: Kruse Smith skal bygge to deponihaller med tilhørende adkomsttunneler for Boliden Odda AS. Til sammen skal det tas ut ca. 900.000 m³ fjell. I tillegg til dette kommer tunneler og annen infrastruktur. Fjellhallene skal brukes til deponering av avfall fra sinkproduksjon. Avfallsdeponering og energileveranse er to av de største utfordringene til smelteverk. Vanlig praksis for smelteverk i verden, er åpne avfallsdeponi i dagen. Bruk av fornybar kraft og deponering i fjellhaller gjør sinken fra Odda til en av de mest miljøvennlige i Europa og verden for øvrig. Byggestart er oktober 2020 og entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2022.

Fv. 63 Korsmyra – Indreeide: Skredsikringstunnel til Geiranger. Kruse Smith skal sammen med Volda Maskin AS bygge 4,8 kilometer tunnel. I tillegg er det tilstøtende infrastruktur med bl.a. 100 meter portaler, 25 meter lang bru og 135 meter lang ledevold for skred. Byggestart oktober 2020 og klar for trafikk 2023.

Powered by Labrador CMS