Innenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen.
Innenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen.

Jernbaneverket og Bane Nor vil sikre at prosjekter fullføres

Trange rammer tidlig i perioden gir krevende NTP-prioriteringer på jernbane.

Publisert

I tråd med de signalene samferdselsministeren har gitt, ventes det fra jernbanehold at det økonomiske spillerommet i neste nasjonale transportplan (2022-2033) vil bli lavere enn i inneværende plan. Jernbanedirektoratet og Bane Nor vil legge opp til prioriteringer der man først og fremst sikrer fullføring av prosjekter som er i gang.

Deretter prioriteres drift, vedlikehold og fornyelse for å ta vare på den jernbanen vi allerede har og som på grunn av den store trafikkveksten jernbanen har hatt de siste årene, slites stadig mer.

Jernbanedirektoratet og Bane Nor foreslår videre tiltak i nasjonal transportplan som bidrar til en bedre reiseopplevelse, blant annet bedre mobil- og nettdekning, tiltak for å ta imot nytt togmateriell, for å gi bedre tilgjengelighet til stasjoner, og sikkerhets- og miljøtiltak. Deretter anbefales nye, større tilbudsforbedringer for både eksisterende og nye markeder.

Satsingen på InterCity til Tønsberg, Hamar og Moss ferdigstilles i begge rammer. For videre utvikling mot Fredrikstad, medfører betydelige kostnadsøkninger behov for å tenke nytt.

Bane Nor har identifisert at en kan oppnå enkelte forbedringer i togtilbudet selv om man reduserer utbyggingen. Kostnadene er imidlertid fortsatt høye.

Jernbanedirektoratet foreslår ikke en ny KVU for Østfoldbanen, men anbefaler at det arbeides videre med få ned kostnadene.

Powered by Labrador CMS