Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14. september 2019.
Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14. september 2019.

Ny veileder om skredfare fra NVE

NVE har utarbeidet en ny veileder for utredning av skredfare for bratt terreng. Den er nettbasert og skal tas i bruk umiddelbart. Den erstatter veilederen fra 2014.

Publisert Sist oppdatert

Veilederen er for deg som skal bestille eller utføre en slik utredning.

- Vi har utarbeidet denne veilederen sammen med bransjen for å øke kvaliteten på skredfareutredninger. Veilederen vil gi konsulenter, kommuner og utbyggere bedre oversikt over hva som må inngå i en skredfareutredning, sier Anne Britt Leifseth, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

- Dette vil mest trolig gi jevnere konkurranse og høyere kvalitet. Kommuner og utbyggere vil kunne føle seg tryggere på at utredningen holder mål. Det er tross alt snakk om fare for liv og helse, sier Leifseth.

Anbefaler at veilederen blir tatt i bruk fra i dag

NVE anbefaler at kommuner krever at alle utredninger bestilt etter dags dato følger denne nye veilederen.

Snøskred i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, i 2010.
Snøskred i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, i 2010.

NVE anbefaler også at konsulenter som utfører skredfareutredning tar denne rettlederen i bruk fra dags dato på alle nye oppdrag.

Den kan brukes til å utrede skredfare for skredtypene steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred. Den skildrer metodikk og dokumentasjon etter sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.

Erstatter veileder fra 2014

Siden mars 2019 har NVE samarbeidet med konsulentbransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge.

Den nye veilederen er nettbasert, og erstatter den nåværende veilederen fra 2014.

Arbeidet med en felles bransjestandard ble sendt på høring i august 2019, og på ny høring i mars 2020.

Powered by Labrador CMS