Ferjen som trafikkerer forbindelsen fv. 59 Tangen og fv. 34 Horn på Randsfjorden i Innlandet er over 70 år, og skal skiftes ut. Det skal bygges nye ferjeanlegg som er tilpasset den nye ferjen.
Ferjen som trafikkerer forbindelsen fv. 59 Tangen og fv. 34 Horn på Randsfjorden i Innlandet er over 70 år, og skal skiftes ut. Det skal bygges nye ferjeanlegg som er tilpasset den nye ferjen.

Ønsker tilbud på bygging av to kaianlegg i Innlandet

- Det er ikke ofte vi bygger kaianlegg i Innlandet. Men vi regner med at interesserte innlandsfirmaer kanskje knytter til seg fagfolk som har spesialkunnskap om det som gjelder kaianlegg, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

Publisert

I vinter begynner Innlandet fylkeskommune å bygge nye kaianlegg ved Horn og Tangen. Kaiene blir tilpasset den nye ferja som skal settes inn på Randsfjorden neste høst.

Innlandet fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører som vil bygge nye kaianlegg på begge sider av Randsfjorden. Entreprenørene har frist til 21. desember med å regne på jobben og levere dokumentasjon.

Arbeid fra lekter

- Vi er spente på hvor mange tilbud vi får på dette litt spesielle byggeoppdraget, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

- Det er ikke ofte vi bygger kaianlegg i Innlandet. Men vi regner med at interesserte innlandsfirmaer kanskje knytter til seg fagfolk som har spesialkunnskap om det som gjelder kaianlegg.

Byggeoppdraget omfatter både vanlig bygging med tre, stål og betong, elektro-installasjoner og peling og annet arbeid fra lekter på vannet. En del arbeid må også utføres under vann, av dykkere.

Første innlandsferje på strøm

Dagens ferje som trafikkerer Randsfjorden er over 70 år og må skiftes ut. Neste høst blir ei ny ferje, som skal gå på strøm, satt inn i ferjesambandet.

Illustrasjon som viser den nye elektriske katamaran-ferjen ved det nye ferjeanlegget på Tangen.
Illustrasjon som viser den nye elektriske katamaran-ferjen ved det nye ferjeanlegget på Tangen.

På begge sider av fjorden blir det nye tekniske bygg, ny belysning og nytt signalanlegg, bedre atkomst fra fylkesveiene osv. Ladestasjonen blir på Tangen, ved Bjoneroa.

Den nye båten blir bygget i Holland og fraktet i deler til Randsfjorden, der den blir satt sammen og sjøsatt. Randsfjorden er den eneste innsjøen i Norge som har helårs ferjedrift.

Montering på Horn

På begge sider av fjorden blir det nye og bredere kjørebruer, som passer til katamaran-ferja som kommer til sommeren. De gamle tekniske husene på Horn og Tangen skal rives og erstattes av nye, tekniske bygg.

Den nye båten blir satt sammen og til slutt sjøsatt på Horn. Der skal entreprenøren som får kontrakten også fjerne den gamle slippen og bygge en ny.

Bedre tilrettelagt på kaiene

Det midlertidige monteringsområdet på Horn blir senere gjort om til snuplass for buss. Dermed blir det lettere for bussen å slippe passasjerer av, og ta på nye, på en trygg måte. Dette skal gi bedre trafikksikkerhet.

Venteskuret som er ved fylkesvei 34 i dag, blir flyttet til den nye holdeplassen. På begge fylkesveiene blir det nye veilys på strekningene nærmest avkjørslene til ferjeleiene. Dette er også et tiltak som skal gi bedre trafikksikkerhet for trafikanter som skal og fra ferjestedene.

Powered by Labrador CMS