Oslo kommune er langt fremme når det gjelder fossilfrie anleggsplasser. Bilde fra Olav Vs gate i Oslo sentrum oktober 2019 med Zeron-maskiner fra Nasta og Sørby Utleie på plass.

Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

Torsdag 26. november 2020 lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Offentlige byggherrer får nå et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene.

- Miljøkriterier for anlegg er et svært viktig miljø- og klimatiltak. Det offentlige står bak store anleggsprosjekter og kan derfor gjøre mye for å få ned utslippene. En klarere og mer ensartet praksis vil bety mye for både oppdragsgivere og leverandører, slik at de tør satse på framtidsrettede null- og lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Offentlige innkjøpere ønsker eksempler på miljøkrav som de kan bruke i sine anskaffelser. DFØ har derfor i samarbeid med eksperter på miljø, byggherrer, bransjen, innkjøpere og produsenter laget et kriteriesett for anlegg.

Kriteriesettet skal bidra til effektivisering av anleggsanskaffelser ved å gjøre det enklere for innkjøpere å ivareta miljø i anskaffelsene, og ved at det blir mer forutsigbart for entreprenørene hvilke miljøkrav de skal levere på.

Innhold og bruk

Kriteriesettet inneholder miljøkrav til anskaffelser av for eksempel veier, bane, vann og avløp og havnearbeid.

Man finner forslag til krav til materialer, avfallshåndtering, miljøledelse, kompetanse og bevaring av natur og terreng som kan brukes i konkurransegrunnlag. Kravene kommer i ulike ambisjonsnivå for å kunne tilpasses til lokalmarkedet og bidra til å fremme miljø og innovasjon hos entreprenører/leverandører.

Lavutslippsmaterialer og utslippsfri teknologi

Utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør ifølge en rapport fra Asplan Viak omtrent 15 % av klimagassutslippene i Norge i tillegg til å ha stor påvirkning på naturen. Sektoren står for de største utslippene i offentlige anskaffelser.

Ved bygging av vei er det et stort potensial for å minimere klimafotavtrykket ved å velge lavutslippsmaterialer. Utslipp fra maskiner og utstyr på anleggsplassen kan reduseres ved å be entreprenørene om å bruke biodrivstoff eller utslippsfrie teknologi, samt å ha god logistikk i prosjektet.

- Ambisiøse miljøkrav kan stimulere til innovativ utvikling av nye fremtidsrettede løsninger. Vi ser for eksempel stadig flere fossilfrie byggeplasser. Et annet eksempel er hvordan avfall reduseres og hvordan materialer kan gjenbrukes, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

Kriteriesettene videreutvikles fortløpende

Første versjon av kriterieveiviseren inneholdt utvalgte kriteriesett for bygg- og transportområdene. Nå har man fått kriteriesett på flere områder; som leie av eiendom, IT-utstyr, mat og måltidstjenester og avfallshåndtering. Det kommer også et kriteriesett for møbler 3. desember.

Kriteriesettene oppdateres i tråd med utviklingen i teknologi og marked.

Kriteriesettet er tilgjengelig i DFØs kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Powered by Labrador CMS