Aktuelle strekningar den nye vegstandarden er til dømes E39 Ålesund–Molde, E134 Saggrenda–Gvammen, E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus, E6 Kvithammar–Åsen og rv.4 Oslo–Mjøsbrua.
Aktuelle strekningar den nye vegstandarden er til dømes E39 Ålesund–Molde, E134 Saggrenda–Gvammen, E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus, E6 Kvithammar–Åsen og rv.4 Oslo–Mjøsbrua.

Følger rådet fra Vegvesenet om å bygge smale firefeltsveier

De smaleste firefeltsveiene kan nå ha en bredde på 19,0-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil også på disse være mulig med en fartsgrense på 110 km/t.

Publisert

- Vi er opptatt av å lytte til fagfolk. Derfor følger vi anbefalingen til Statens vegvesen om å innføre mulighet for å bygge smal firefelts vei. Det gir større fleksibilitet i utbyggingen av norske veier og kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i flere prosjekt. På den måten får vi mer igjen for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Anbefalingen fra Statens vegvesen har vært diskutert i regjeringen. Nå vil det bli større fleksibilitet i å bygge ut firefelts motorvei på veier der det kjøres mellom 6000 og 20.000 kjøretøy i døgnet.

I dag er en firefelts vei 23 meter bred med en skulderbredde (området fra veifilen til der asfalten slutter) på over 2,75 meter.

Veier med 6000 til 12.000 kjøretøy i døgnet

I dag blir veier med 6000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygget som to-trefeltsveier. Nå vil det være mulig å bygge firefelts vei på disse strekningene. Firefeltsveien skal ha en bredde på 19,0-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med en fartsgrense på 110 km/t.

Veier med 12.000 til 20.000 kjøretøy i døgnet

I dag blir det bygget firefelts vei på disse strekningene. Med de nye endringene vil det være mulig å bygge en smalere firefelts vei. Veien kan ha en bredde på 20,0-23,0 meter og skulderbredde på mellom 2 og 2,75 meter. Det vil være mulig med en fartsgrense på 110 km/t.

- Jeg vil understreke at dersom skulderbredden blir bygget under 2 meter for den smaleste firefeltsveien og 2,75 meter for den andre, må det legges opp til avbøtende tiltak, sier samferdselsministeren.

Det blir opp til den aktuelle byggherren (som Statens vegvesen og Nye Veier) å foreslå hvilken vei som skal brukes. Samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørelsen.

Flere veier er aktuelle

Flere prosjekter som er under planlegging kan være aktuelle for den nye veistandarden skriver Samferdselsdepartementet i en nyhetsmelding: For eksempel E39 Ålesund – Molde, E134 Saggrenda – Gvammen, E39 Mandal – Ålgård, E18 Dørdal – Tvedestrand, E6 Roterud – Øyer, E6 Ulsberg – Melhus, E6 Kvithammar – Åsen og rv. 4 Oslo – Mjøsbrua.

- For disse veiene kan den samfunnsøkonomiske lønnsomheten øke, som følge av muligheten til å bygge smal firefeltsvei, sier Hareide.

Powered by Labrador CMS