Det fornybare bindemidlet som evalueres i prosjektet er lignin (sulfatlignin) som utvinnes fra svartlut, og er et restprodukt fra papirproduksjon.
Det fornybare bindemidlet som evalueres i prosjektet er lignin (sulfatlignin) som utvinnes fra svartlut, og er et restprodukt fra papirproduksjon.

NCC tester råstoffet lignin som bindemiddel i asfalt

- Ved å erstatte fossile råvarer med fornybare produkter, reduserer vi klimagassutslipp fra veibygging og vedlikehold samtidig som vi utvider råvaretilgangen til sluttproduktet vårt, sier Robert Lundström, FoU-leder NCC Industry.

Publisert

NCC og RISE (Research Institutes of Sweden) starter et samarbeid for å teste det fornybare råstoffet lignin som bindemiddel i asfalt. Prosjektet er en del av NCCs arbeid for å redusere klimagassutslipp og bruk av fossile produkter.

- Ved å erstatte fossile råvarer med fornybare produkter, reduserer vi klimagassutslipp fra veibygging og vedlikehold samtidig som vi utvider råvaretilgangen til sluttproduktet vårt. I dette prosjektet ser vi et potensial for å redusere karbondioksidutslipp med opptil 20 prosent for ferdig asfalt, som vi nå skal teste og evaluere, sier Robert Lundström, FoU-leder NCC Industry.

Det fornybare bindemidlet som evalueres i prosjektet er lignin (sulfatlignin) som utvinnes fra svartlut, og er et restprodukt fra papirproduksjon. Ligninet er et råstoff som er tilgjengelig i store mengder i Norge, noe som ifølge NCC muliggjør en storstilt og kostnadseffektiv miljøinvestering.

Tester asfalt med lingin på veier i 2021

- I vårt produksjonsanlegg i Bäckhammar, Värmland i Sverige, blir svartlut bearbeidet og lignin utvunnet. Anlegget samarbeider med Nordic Paper. De sender svartluten til oss og får deretter filtratet tilbake etter prosessen. Vi sørger for at NCC mottar lignin av riktig kvalitet for blanding til asfalt, sier Maria Ölmhult, prosjektleder i RISE.

Prosjektet forventes å vare i drøye seks år og inkluderer fullskala testing med forskjellige typer blandemetoder i forskjellige volumer i asfalten. Den ferdige asfalten vil i 2021 bli lagt på fem forskjellige veistrekninger i Värmland, Sverige, for å evaluere bærekraft og funksjon.

Hele livssyklusen til asfalten beregnes

Fordi levetiden til en veistrekning er lang og har stor påkjenning, er det spesielt viktig at evaluering og beregninger dekker hele livssyklusen til asfalten. I tillegg til å se på de iboende egenskapene til råvarene, skal miljøpåvirkningen når asfalten legges, opprettholdes og mulighetene for resirkulering er av stor betydning.

- For å kunne ta rasjonelle avgjørelser i overgangen til mer fornybare råvarer, er det viktig å utelukke risiko for suboptimalisering, det vil is at helheten blir verre ved å bytte ut delene. Vi må sørge for at lignin ikke fører til økt netto utslipp av CO₂ gjennom for eksempel kortere levetid, økt forbruk eller at det reduserer mulighetene for resirkulering, sier Robert Lundström, NCC Industry.

Prosjektet involverer en rekke forskjellige aktører. NCC leder prosjektet og har ansvar for feltforsøk og legging av asfalten på vegne av Karlstad og Kristinehamn kommune i Sverige. RISE bidrar med kunnskap om lignin, produksjon og skaleringskapasitet for lignin for asfalt. I dette bidrar Wageningen University med viktige erfaringer fra tidligere arbeid i Nederland med lignin i asfalt.

Produksjonen av asfalt gjøres i Karlstads asfaltanlegg. Utviklingen av produksjonen skjer på LignoCity i Bäckhammar, og prosjektet støttes av det svenske byggindustriens utviklingsfond (SBUF) og den svenske transportadministrasjonen.

Powered by Labrador CMS