Lars Hæhre er flasket opp i anleggsbransjen, og nå adm. direktør i storsatsende Rental Group. Foto: Klaus Eriksen
Lars Hæhre er flasket opp i anleggsbransjen, og nå adm. direktør i storsatsende Rental Group. Foto: Klaus Eriksen

- Anleggsbransjen er i stor endring

Lars Hæhre har vokst opp i entreprenørmiljøet. I dette juleintervjuet med AT.no snakker den nye adm. direktøren i det nyetablerte og storsatsende utleieselskapet Rental Group om en bransje i endring.

Publisert

For bare noen uker siden kom nyheten om etableringen av utleieselskapet Rental Group der du er adm. direktør, og dere hevder dere blir størst på utleie til anleggsbransjen. Hvordan kom dere til avgjørelsen å slå sammen fem utleieselskap til ett digert og hvorfor nå?

- Årsaken til dette er ganske enkel. De fem selskapene er alle spesialistselskaper innenfor anlegg på tyngre maskiner og utstyr. Alle har sin nisje og ingen konkurrerer med hverandre, men kompletterer hverandre. Sammen er vi en totalleverandør som kan løse alle typer prosjekter fra små- og mellomstore til de største og mest komplekse anleggsprosjektene i markedet. Alle selskapene innehar også unik kompetanse, noe som gjør at de utfyller hverandre godt på tvers. Også har vi i tillegg fått med oss spisskompetanse på toppen, utover det som var der fra før. Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at markedet etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i prosjektene. Frem til nå har ingen utleieaktører hatt kapasitet til kunne levere på det volumet av tungt utstyr som det er behov for, og det er her Rental Group kommer inn.

Er dette er signal om at dere tror den norske entreprenøren i fremtiden kommer til å leie mer utstyr fremfor å eie maskinene selv?

- Ja, det er jeg helt sikker på. For mange entreprenører er kapitalbindingen for høy i egen maskinpark, og utnyttelsen er for lav. Med strengere krav til sikkerhet og miljø så fordrer det moderne maskiner og utstyr, som igjen krever høy utnyttelse for å hele tiden kunne fornye seg. Samtidig kreves det erfaring og spesialkompetanse for å drifte store maskinparker. Det er ingen tvil om at anleggsbransjen er i stor endring og det er viktigere enn noen gang å velge prosjekter basert på risikoprofil og lønnsomhet. Det er en tydelig trend internasjonalt at entreprenørene går mer over fra å eie til å leie, også når det gjelder tyngre maskiner.

Hvordan vil du oppsummere 2020?

- 2020 har vært et meget spesielt år pga. Covid-19 pandemien, og det er mange bransjer som har hatt det veldig tøft. Samtidig har vi tatt store skritt når det gjelder bruk av digitale løsninger, spesielt på kommunikasjon. Vi har også for alvor sett hvor viktig den sosiale delen av arbeidslivet faktisk er. Min påstand er at det fortsatt blir skapt mer business når folk kan møte hverandre fysisk. Men til tross for dette har det vært et utrolig hektisk år, i positiv forstand, med etablering av Rental Group som vi har arbeidet målrettet med over lengre tid.

Hvordan tror du 2021 blir?

- Første halvår av 2021 vil nok dreie seg om covid-19, vaksinering og åpning av samfunnet. Med dette tror jeg vi kommer til å få med oss et vanvittig moment inn i andre halvår hvor det å møtes og skape noe vil være sentralt. 2021 blir året hvor verden kommer i gang igjen, og Rental Group skal virkelig være på «hugget» å være i front av momentet.

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

- Usikker, har nok hatt for liten tid til å angre noe særlig i år.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

- Rental Group og teamet som er med der, en vanvittig kompetent og positiv gjeng!

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

- Det er åpenbart flere, men det jeg vil trekke frem er nok innsatsen og forståelsen blant alle ansatte under de mest krevende periodene under pandemien. Det er et kjempestort lagspill hvor alle virkelig bidrar til at alt går så bra som mulig. Også vil jeg trekke frem hjemmeskole, da jeg så hvordan min datter på 11 år taklet dette ble jeg imponert, hvordan elever og lærere sto på og faktisk fikk mye skole ut av det. Det hadde ikke gått da jeg var 11 år. Og jeg må få nevnte ledergruppa i Rental Group, den innsatsen og presisjonen i arbeidet de har utført med etableringen er rett og slett imponerende!

LEDERGRUPPA: Fra venstre: Espen Jensen, daglig leder i RG Crane, Frank Ole Srensen, daglig leder i RG Machine, Kjell Ster, daglig leder i RG Ekspert, Lars Hhre, CEO i Rental Group, Vegard Gjellum, daglig leder i RG Service, Kato Stien, daglig leder i RG Tunnel. Foto: Rental Group
LEDERGRUPPA: Fra venstre: Espen Jensen, daglig leder i RG Crane, Frank Ole Srensen, daglig leder i RG Machine, Kjell Ster, daglig leder i RG Ekspert, Lars Hhre, CEO i Rental Group, Vegard Gjellum, daglig leder i RG Service, Kato Stien, daglig leder i RG Tunnel. Foto: Rental Group

Miljø og mindre klimautslipp blir stadig viktigere, hva gjør Rental Group for å redusere eget utslipp og utslippet i bransjen?

- Sett i et miljøperspektiv så er det Rental Group driver med en form for delingsøkonomi. Man bruke færre maskiner total sett til å utføre like mye arbeid. En annen effekt man oppnår med høy utnyttelse, er at man kan skifte ut maskiner oftere og via dette kan man være med å fornye maskinparken i resten av Europa. En 4-5 å gammel maskin i Norge, er relativt ny og moderne i store deler av Europa. Rental Group skal også pushe bransjen og leverandørene på utvikling og innovative løsninger innenfor både miljø og sikkerhet. Også skal vi være størst på utleie av utslippsfrie anleggsmaskiner!

Beskriv en perfekt jul for deg?

- Det er enkelt, masse tid med den nærmeste familien kombinert med god mat og drikke. Det er noe helt eget med julefreden!

Hva er ditt største ønske for det nye året?

- At verden får kontroll på pandemien og normaliserer seg igjen, familie og venner holder friske, og ikke minst at Rental Group virkelig skal få vist frem hvem de er og nå sine mål!

Riktig god jul og et godt nyttår!