- Sikkerhet handler om å bry seg om hverandre, sier adm. direktør Erik Sollerud hos Pon.
- Sikkerhet handler om å bry seg om hverandre, sier adm. direktør Erik Sollerud hos Pon.

Pons årlige sikkerhetsuke er heldigital i 2021

Et team i Pon har produsert en rekke videoer med ulikt tema som de ansatte skal se på, og i forbindelse med disse videoen blir de stilt spørsmål og kan delta i konkurranser.

Publisert

Årets tema i sikkerhetsuka, som startet på mandag, er Safe Move - Trygt hjem.

Lederne er blitt tildelt et ansvar for å tilpasse og gjennomføre aktiviteter rundt sikkerhets-temaet Safe Move slik at budskapet passer den enkeltes arbeidshverdag. Safe Move handler om at man skal ferdes trygt i de omgivelsene man er; om det er til og fra jobb, på en anleggsplass, inne på et delelager eller noe så enkelt som inne i et kontorbygg.

Tidligere år er det gjennomført tilsvarende temaer. «STOPP, ikke på min vakt» var et tema, der det skulle være greit å si stopp dersom man følte at en situasjon var utrygg. Fjorårets tema handlet om å lese risikobildet.

Skal ligge i ryggmargen

Administrerende direktør, Erik Sollerud, har hatt fokus gjennom hele året på at man skulle se seg rundt og være årvåken for eventuelle faremomenter som kunne befinne seg der man befant seg eller i det arbeidet man skulle utføre. Rapportering av Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH) har blitt målt og vært fokusområde i årevis.

Med en litt annen vinkling ønsket Sollerud at det å lese risikobildet skulle ligge i ryggmargen til de ansatte, slik at selv de små farene blir oppdaget før det medfører en skade.

Felles for alle temaene har vært å vise omsorg for hverandre, der man skal tørre å si ifra om noe ikke er trygt, om noen mangler verneutstyr eller at noe kan gjøres på en annen og tryggere måte.

Tar i bruk Snapchat

Skjermbilde fra Snapchat.
Skjermbilde fra Snapchat.

I sikkerhetsuka har Pon tatt i bruk Snapchat for å få inn bilder og video av situasjoner som kunne vært farlige eller generelt fra gjennomføringen av sikkerhetsuka.

- Det er viktig å kommunisere med ansatte på plattformer de bruker i det daglige, sier sikkerhetsansvarlig i Pon, Edvin Lia.

- Vi ser at mange mekanikere og andre ansatte er aktive på Snapchat, og da var det naturlig å prøve ut denne plattformen for å se om vi få mer engasjement og tilbakemeldinger fra «de der ute».

Sikkerhet prioriteres før alt annet

Gjennom sikkerhetsuka skal ansatte reflektere og fokusere på alle de 5 verdiene fra Pons sikkerhetserklæring:

● Egen og andres sikkerhet

● Si STOPP

● Gi Meg Tilbakemelding

● RUH - din observasjon kan redde liv

● Safe Move, Trygt hjem - min adferd gjør en forskjell

- Sikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid. Det kan alltid bli en enda større del av kulturen vår og må gjentas i møter, praktiseres i vårt daglige arbeid og i kontakt med våre kunder, gjennom enkle og hyppige sikker jobbanalyser, RUH (Rapportere uønskede hendelser) og rapporteringer av situasjoner som oppleves som utrygge. Prosedyrer må jevnlig gjennomgås og kommuniseres. Det skal aldri være tvil om at sikkerhet skal prioriteres før andre faktorer, sier Erik Sollerud.

- Sikkerhet handler i bunn og grunn ikke bare om å unngå uhell og skader. Det handler også om å bry seg om hverandre der man sørger for å stoppe noen fra å utføre noe som er farlig. Å bygge en sikkerhetskultur handler derfor også om å bygge et bra arbeidsmiljø for de ansatte der man føler seg trygg og ivaretatt. Dette er ekstremt viktig på en arbeidsplass.