FOLKSOMT: Alt av tilgjengelig plass vil utnyttes, og arrangøren venter 35.000 besøkende til høstens Agroteknikk.

Agroteknikk blir smekk fullt

Hver krik og krok i messehallene på Lillestrøm blir utnyttet for å gi plass til alle utstillerne som ønsker å komme til Agroteknikk i november.

Publisert

Dette melder Nova Spektrum som eier messehallene på Romerike nord for Oslo. Agroteknikk arrangeres 14.–17. november i år.

For noen dager siden ble standstildelingen sendt ut til alle de drøyt 150 hovedutstillerne som har søkt og fått innvilget plass til messen som henvender seg mot landbruket, men også mot anleggsbransjen.

– For oss har det vært viktig å finne en god løsning på standstildelingen basert på prinsippet om at alle skal med. Samtidig innebærer det at enkelte utstillere dessverre vil oppleve at de har fått tildelt noe mindre areal enn opprinnelig ønsket. Valg av prinsipp og modell for standtildeling er gjennomgått og godkjent av styret i Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening – TLIF. Dette gjør oss trygge på at vi har funnet en god løsning som ivaretar bransjens samlede behov for sterk tilstedeværelse på Agroteknikk i høst.

Dette skier Jørgen Thingelstad som er utstillerkomiteens representant i forbindelse med standtildelingen. Det krevende arbeidet har han gjort i samarbeid med prosjektledelsen på Nova Spektrum.

Nova Spektrums arena har samlet utstillingsareal på 40.000 kvadratmeter, tilsvarende mer enn fem store fotballbaner.

– I forbindelse med Agroteknikk 2024 tar vi i bruk de fem store utstillingshallene. I tillegg sørger vi for et stort telt som dekker deler av utendørsarealet mellom to av hallene. I kombinasjon med bruk av konferanselokalitetene og spisestedene på arenaen, vil hver krik og krok av Nova Spektrum bli tatt i bruk for å sørge for at alle besøkende og utstillere skal få en best mulig opplevelse på høstens store møteplass, forteller Trond Andersen og Per Sårheim som er Agroteknikks prosjektledere på Nova Spektrum.

Forventer mer enn 35.000 besøkende

Agroteknikk arrangeres hvert tredje år av TLIF. Siden 1997 har utstillingen vært arrangert i Varemessen på Lillestrøm med mange primus motorer fra bransjen. Siden 2015 har man i tillegg valgt å leie inn ekstern prosjektledelse.

- I 2021 og 2024 har vi samarbeidet med Nova Spektrum om dette sier styreleder i TLIF, Frode Dahl.

Da arrangementet ble gjennomført i 2021, endte besøkstallet på nærmere 37.000 besøkende. Dahl forventer gode besøkstall også i forbindelse med høstens møteplass:

– Den store interessen fra utstillerne viser at bransjen har stor tro på det norske markedet fremover. Vi tror dette også vil gjenspeiles i gode besøkstall for arrangementet, og sikter oss inn mot samme nivå som forrige gang. Med mer enn 35.000 forventede besøkende representerer Agroteknikk et av de største arrangementene Nova Spektrum skaper og legger til rette for i 2024, sier prosjektleder for Nova Spektrum Trond Andersen.

Powered by Labrador CMS