Fornebubanen t.v. Thomas Andersen, Salgsjef i Eco-1 bioenergi AS t.h. Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud, Eco-1 bioenergi AS
Fornebubanen t.v. Thomas Andersen, Salgsjef i Eco-1 bioenergi AS t.h. Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud, Eco-1 bioenergi AS

Anleggsnæringen går foran

Det stilles stadig strengere krav til utslipp på norske anleggsplasser, dette er en trend hvor de store bysentraene går foran, og mindre kommuner følger etter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Eco-1 har bygd seg opp til å bli en av de største leverandørene av bærekraftig fossilfri diesel, og har blant annet all leveranse til byggegropa på Fornebu.

Selskapet leverte de første literne med biodrivstoff i 2007. I dag har de 15 ansatte, og de leverer fossilfri diesel i Norge og Sverige.

Eco-1 er en frittstående leverandør, og har fem egne tankterminaler i Norge for import av drivstoff. De siste tre årene har selskapet hatt en vekst på 150% hvor det er fossilfrie anleggsplasser og massetransport som står for mesteparten av økningen.

- Vi har avtale med alle de store produsentene av fossilfri diesel, og har tilgang på mer enn nok drivstoff for å dekke norsk etterspørsel, sier Geir H. Ingeborgrud i Eco-1 bioenergi AS.

- Den største begrensningen nå er avgiftsnivået på biodrivstoff til veitransport (on road), hvor de som kjører på rent biodrivstoff straffes økonomisk. Totalomsetningen i Norge ble redusert med 150 millioner liter fra 2019 til 2020. Det aller meste av denne reduksjonen kan spores tilbake til avgiftsendringene, som ble introdusert 1. juli 2020. Dersom målet er å redusere CO2-utslipp, fungerer ikke dagens avgiftsregime særlig godt, sier Ingeborgrud før han legger til at det også er mange positive signaler:

- Vi ser at stadig flere store nasjonale byggeprosjekter gjennomføres fossilfritt. Nå er det de store byene som går foran i utviklingen, men stadig flere mindre kommuner kommer etter.

FORNØYD: En av de som ofte fyller ved tankanlegget på Fornebu er Thomas Skorge, sjåfør hos Gunnar Knutsen AS. Han kjører jevnlig på fossilfri diesel og er godt fornøyd med kvaliteten på dieselen.
FORNØYD: En av de som ofte fyller ved tankanlegget på Fornebu er Thomas Skorge, sjåfør hos Gunnar Knutsen AS. Han kjører jevnlig på fossilfri diesel og er godt fornøyd med kvaliteten på dieselen.

Ny generasjon diesel

Det er i dag tre ulike dieseltyper i markedet: Den fossile dieselen (EN590), biodiesel (førstegenerasjon, EN14214) og fossilfri diesel (andre generasjon, EN15940), også kalt HVO. Det har skjedd en stor utvikling i kvalitet mellom 1. og 2. generasjon hvor den fossile dieselen ligger midt mellom disse i kvalitet. Den fossilfrie dieselen (2. generasjon) kan benyttes alene eller i blandinger med fossil diesel i alle dieselmotorer. Den har vesentlig høyere kvalitet enn biodiesel og fossil diesel, og gir blant annet renere forbrenning, færre skadelige stoffer i avgassene og bedre lagringskvalitet enn fossil diesel. Den tar ikke opp i seg vann eller partikler like lett som fossil diesel, og har et høyt energiinnhold slik at den er ideell som en anleggsdiesel.

- Hva med dieseldyr, det er en oppfatning om at dette er et større problem med bio-/fossilfri diesel enn med den tradisjonelle dieselen?

- Jevnlig rengjøring av tankene er viktig uansett hvilket drivstoff du benytter. Og selvfølgelig er det viktig å bestille fra en seriøs drivstoffleverandør slik at du er sikker på bærekraftsertifisering og teknisk kvalitet, forteller Ingeborgrud. Som med fossil diesel er det sesongvariasjoner i kuldekvalitet på fossilfri diesel, og dette er det leverandørens ansvar å sikre kunden på.

Vi ser fram til strengere krav fra byggherrer til sertifisering og CO2-reduksjon på anleggsplasser. Fossilfri diesel vil dra det tyngste lasset ennå i mange år, supplert av elektrisitet og biogass som energibærer, avslutter Ingeborgrud.

Powered by Labrador CMS