Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk.

Åpnet ny tunnel med samekniv

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet europaveitunnel.

Den skredfarlige flaskehalsen på E69 mot Nordkapp er borte. I dag åpnet den nye Skarvbergtunnelen på E69. Med Porsangerfjorden som tilskuer ble åpningen av den 3,5 kilometer lange tunnelen høytidelig åpnet med flagg, festtaler, barnekor og blomsterutdeling.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å skjære av snora og erklære veianlegget på 6,8 km for åpnet. Et nytt trygt og trafikksikkert veianlegg, erstatter den ulykkesbelastede tunnelen fra 60 tallet og fjerner en svært skredutsatt strekning på E69.

– Med dette veianlegget sikrer vi stabil helårs veiforbindelse til Honningsvåg og turistmagneten, Nordkapp. Det er en glede å kunne åpne en tunnel som betyr så mye for folk som denne, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik

Krevende utbygging

Byggingen av ny vei og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skulle den nye veien og tunnelen åpnes for trafikk i 2022, men dårlig fjell med mye svært arbeidskrevende sikringsarbeid forsinket fremdriften.

Tunnelen har adskilt gang- og sykkelveg som gir økt trafikksikkerhet for myke trafikanter.

For å sikre dem som jobbet i tunnelen og ende opp med en trygg og sikker tunnel har det blant annet gått med 52.000 sikringsbolter av ulike slag. I tillegg er det støpt inn 805 armerte sikringsbuer. Det er krevende å jobbe under slike forhold selv for erfarne tunneldrivere.

– Skanska og deres ansatte kom seg igjennom fjellet uten skader som gir sykemelding. Det står det respekt av. De skal ha ros for HMS arbeidet sitt. Det sier prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen.

Lokal og internasjonal nytte

E69 er eneste vei til og fra Nordkapp kommune. Ordfører Trudy Engen, gledet seg stort over at innbyggerne i Nordkapp når har fått en ny og tryggere hverdag.

I tillegg har tunnelen stor betydning for de mange som besøker Nordkapp. Platået har 300.000 besøkende hvert år og selv om de fleste kommer med båt er det en betydelig turisttrafikk langs E69.

Sikkerhetstiltak i tunnelen:

  • Den nye tunnelen er brann og frostsikret.
  • Den har havarilommer og nødtelefon for hver 500 meter.
  • Trafikken videoovervåkes
  • Ventilasjon og sikkerhetssystemer kan fjernstyres av Vegtrafikksentralen.
Powered by Labrador CMS