FILMER: Utstyret som monteres i frontruta, er noe de aller fleste har: Mobiltelefon. Foto: Statens vegvesen
FILMER: Utstyret som monteres i frontruta, er noe de aller fleste har: Mobiltelefon. Foto: Statens vegvesen

Bruker videoanalyse for bedre vinterveidrift

NY TEKNOLOGI: Statens vegvesen og driftsentreprenøren Svevia har i vinter testet ut ny teknologi for raskere å forstå det umiddelbare behovet for vintervedlikehold, og for å sikre bedre dokumentasjon.

Publisert

Svevia testet ut et videoanalyseverktøy i kombinasjon med den mobile veibanesensoren MD30 på strekningen rv. 3 mellom Alvdal og Ulsberg i vinter.

Mye informasjon

To brøytebiler og en veimesterbil fikk montert og kalibrert veibanesensoren. Informasjonen fra denne bakes sammen med informasjon som kommer fra videofilming (fra en mobiltelefon i frontruta fra en bil). Videoen kjøres i en programvare (RoadAI) fra selskapet Geomatikk IKT som avdekker og kategoriserer dekkeforhold som våt vei, bar vei, snø, is, og slaps. RoadAI er skybasert og kan dermed lynraskt deles med mange brukere, samt at dataene raskt kan prosesseres videre.

I tillegg til støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstanden på hele veinettet. Ved å kombinere væranalysen med den mobile veibanesensoren MD30, kan man også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

INFORMASJON: Kart med viktige data for de ulike punktene, samt video fra en rekke steder, kommer ut for brukere. Foto: Statens vegvesen
INFORMASJON: Kart med viktige data for de ulike punktene, samt video fra en rekke steder, kommer ut for brukere. Foto: Statens vegvesen

Supplement

Som et supplement til tradisjonelle friksjonsmålere, gir løsningen verdifull informasjon til driftsentreprenøren som får bedre grunnlag til å kunne gjøre de riktige driftstiltakene. Vinterdrift er et omfattende fag der variablene er mange. Erfaring er viktig for å kunne treffe med tiltakene som blir utført på veien. Dette gjelder timing så vel som kjennskap til lokale forhold.

– Denne måten å samle data på gir oss harde fakta som temperatur, luftfuktighet, snø og is-tykkelse, samtidig som det tas opp video. Dette gir oss et godt grunnlag for vurderinger av vinterdriften, sier Stein Presthagen i Statens vegvesen.

Bilder og videoer lagres slik at man kan gå tilbake og se på data fra bestemte steder og tidspunkt, ved hendelser som ulykker, klager på veistandarden eller lignende. Dataene visualiseres samlet i et kart. Brukeren kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilder og videoer fra stedet.