Consto er kommet godt i gang med arbeidet på Moskog transformatorstasjon.
Consto er kommet godt i gang med arbeidet på Moskog transformatorstasjon.

Consto med oppdrag for Statnett

Consto utfører grunn- og betongarbeidet i utvidelsen av Moskog transformatorstasjon i Sunnfjord kommune, Vestland.

Publisert

I november 2021 startet Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS samarbeidet om prosjektet Moskog transformatorstasjon for oppdragsgiver Statnett.

- Statnett er en stor og viktig kunde for Consto, og vi takker for tilliten vi har fått, sier daglig leder i Consto Anlegg Midt, Alexander Korssund.

Bakgrunnen for utvidelsen av transformatorstasjonen, er utbyggingen av den 30 mil lange kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Dette var i sin tid Statnetts største kraftledningsprosjekt i Norge, og bidrar til bedre forsyningssikkerhet, samt økt overføringskapasitet mellom Midt- og Vestlandet.

Nå skal transformeringskapasiteten i Moskog Transformatorstasjon økes for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon.

Statnett har stilt krav til at arbeidet på anleggsplassen skal utføres fossilfritt, og prosjektet passer dermed godt inn i Consto sine miljøambisjoner. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise, og kontraktsummen er i underkant av 20 millioner kroner.

Grunn- og betongarbeidene for fundamenter og tilhørende transformatorsjakt skal være ferdige i juli 2022, da den nye transformatoren skal monteres.

Powered by Labrador CMS