To slike Volvo FE Electric kranbiler, tilhørende Østkran AS, skal kjøre byggevarer for Optimera.

Elektriske kranbiler hos Optimera

Fra oktober vil Optimera være på veien med to elektriske kranbiler for vareleveranser i Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sammen med andre logistikkløsninger, utgjør kranbilene viktige brikker i Optimeras grønne skifte innenfor transport. Resultatet vil være redusert miljøavtrykk for Optimera og kundene.

Byggmestere, entreprenører og boligbyggere skal kunne henvende seg til byggevareleverandøren sin for å innfri miljøkrav til produkter og logistikk. Derfor har Optimera etablert transport som ett av flere fokusområder i selskapets strategi for bærekraft.

Strategien omfatter et grønt skifte til fossilfri transport og utslippsfri transport med elektriske kranløsninger. I tillegg vil allerede innført avansert transportplanlegging sørge for optimalisert kjørevei og -tid til leveransestedet.

Med støtte fra Enova til samarbeidspartneren Østkran AS, tar Optimera et elektrisk skritt innenfor tung logistikk i byggevarebransjen.

Det skjer med to Volvo FE Electric-biler. Kranbilene er treakslet med 19 tonnmeter kran og kjørerekkevidde på 15 mil. Motorene yter 400 KW/850 Nm med fire 600V batterier som sørger for totalt 266 kWh kapasitet. Lading går på 150 kWh DC (likestrøm) hurtiglading.

- Det er spennende og moro i seg selv med disse kjøretøyene som bygger på Volvos erfaringer fra helelektriske busser. Som kjent er nordmenn blant de i verden som verdsetter egenskapene til elbiler høyest av alle. Det skal bli interessant å høste erfaringer fra driftsoperasjoner av elkjøretøy i profesjonell sammenheng, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera.

- Proffkundene våre møter ufravikelige miljøkrav også innenfor transport. Vår visjon er at de skal kunne konsentrere seg om byggingen og la Optimera ta seg av resten. Som Norges største byggevareaktør ønsker vi å gå foran og sikre at våre kunder er i stand til å møte fremtidige miljøkrav, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS