ENDRINGER: EBA melder at entreprenørbedriftene er lettet over endringen som trer i kraft fra 1. januar. Dette er et illustrasjonsbilde.

- Entreprenørene er svært positive

Fra 1. januar trer de nye reglene inn. De kan ha store økonomiske konsekvenser for entreprenører.

Publisert Sist oppdatert

Nye regler for mva på omtvistede krav trer nemlig i kraft den 1. januar 2023. Det betyr at entreprenørbedrifter ikke lenger er pliktig å betale merverdiavgift på omtvistede krav i byggefasen, uten at kravet er avklart. Entreprenørene vil ikke lenger måtte binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede krav, skriver Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i en pressemelding.

Veidekke lettet

Øivind Larsen, Konserndirektør Veidekke Infrastruktur uttrykker i samme pressemelding at han er svært lettet over lovendringen:

POSITIV: Øivind Larsen, konserndirektør Infrastruktur i Veidekke. Foto: Veidekke

- For Veidekke alene er det snakk om flere hundre millioner kroner med utlegg på mva for omtvistede krav som vi ikke vet om eller når vi får honorert. Det er svært gledelig at dette nå er tatt til følge, og at praksisen blir endret. Fornuften har heldigvis seiret, selv om det tok mange år, sier han.

- Bank for Staten

Regelendringene innebærer viktige endringer i favør av entreprenørene som tidligere har fungert nærmest som en bank for staten, skriver EBA i meldingen.

Avgiftspliktige byggherrer, inkludert kommuner og fylkeskommuner, har frem til i dag har kunnet få utbetalt avgift fra staten selv om de ikke har betalt et tilsvarende beløp til entreprenørene. Entreprenørbedriftene på sin side har måtte innbetale avgiftsbeløpet til staten uten å ha mottatt betaling fra byggherre.

For entreprenørbransjen samlet sett er dette økonomisk viktige endringer. Riksrevisjonens årsrapport for 2021 viser at Statens Vegvesen alene i 2021 hadde bestridte krav på i overkant av kr 5 milliarder, hvorav merverdiavgift utgjør om lag kr 1 milliard. Det er denne merverdiavgiften entreprenørene tidligere har måttet innbetale til staten til tross for at byggherre – statlig eller privat - ikke har betalt et tilsvarende beløp til entreprenørene.

Dette ble bestemt

I april 2021 fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.»

GIR ROS: Adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Heikki Eidsvoll Holmås.

EBA-sjefen: - Fortjener ros

- Nå følger regjeringen opp Stortingets vedtak, og her fortjener de ros, sier adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Heikki Eidsvoll Holmås.

Holmås er svært fornøyd med at saken om endring av merverdiavgiftsreglene på omtvistede krav i entrepriser nå følges opp av regjeringen.

- EBA har siden 2014 jobbet for at entreprenører som opplever en tvist ved oppgjør skal unnlate å betale mva før saken er avgjort. Når regjeringen nå vedtar å utsette tidspunktet for når merverdiavgift knyttet til omtvistede krav i bygg- og anleggskontrakter skal oppgis i skattemeldingen, betyr det at entreprenøren skal betale mva når kravet er avklart eller betalt. Entreprenørbedriftene unngår dermed å legge ut penger for staten og vil få bedre likviditet i et ellers krevende marked med små marginer og høy risiko.

- Utfordrende for anleggsbransjen

I statsbudsjettet fremkommer det i tabellen for anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2023 i budsjettet er «Innføre regel om utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav» ført opp med en forventet utgift for staten på 100 millioner kroner.

- Det er med dette lagt opp med mer proveny enn det vi mener at dette vil koste, og når det nå ligger i utgiftskapittelet i budsjettet så viser det at regjeringen har forstått hvilke utfordringer dette har vært for anleggsbransjen og at entreprenører skal slippe å betale staten merverdiavgift før de selv har fått betalt er både riktig og viktig mener Holmås. Slik vi leser forslaget, vil dette gjelde for hovedtyngden av kontraktene.

Regelendringene er et resultat av et langsiktig politisk arbeid fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Powered by Labrador CMS