Torstein Renå i Hæhre entreprenør og byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen er to av vel 150 ansatte som bygger ny motorvei på Hadeland - uten arbeidsskader så langt.
Torstein Renå i Hæhre entreprenør og byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen er to av vel 150 ansatte som bygger ny motorvei på Hadeland - uten arbeidsskader så langt.

Feiret 200.000 timer uten skader

150 ansatte i arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen og Statens vegvesen har jobbet 200.000 timer uten en eneste skade på rv. 4 Roa-Gran.

Onsdag spandere Vegvesenet kake og kaffe på de ansatte.

De siste årene har det vært rundt fem arbeidsulykker med langvarig fravær pr. 1000 ansatte i bygge og anleggsnæringen. Dette er fravær over tre dager.

Fall-ulykker

Ulykkene som går igjen er «fall» og «støt/treff av gjenstand». I 2021 ble det meldt inn 633 arbeidsulykker etter fall, og 590 ulykker med støt/treff av gjenstand i bygge- og anleggsbransjen

- Vegvesenet har som arbeidsgiver og byggherre en nullvisjon også når det gjelder arbeidsulykker, sier byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen, rv. 4 Roa-Gran.

Vegvesenet spanderte kake for den gode HMS-innsatsen til det skadefrie arbeidsfolket på rv.4 Roa -Gran.
Vegvesenet spanderte kake for den gode HMS-innsatsen til det skadefrie arbeidsfolket på rv.4 Roa -Gran.

Han er veldig fornøyd med de ansatte i rv. 4 prosjektet.

- Veidirektøren har gitt klar beskjed om at helse, miljø og sikkerhet skal prioriteres i all vår virksomhet, fra planlegging starter, til oppgaven er utført. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri skal gå på bekostning av HMS. Vi er godt på vei til å klare det her på Hadeland, sier Steig.

Stor byggeaktivitet

Arbeidet med den 4,2 kilometer lange motorveistrekningen på Hadeland har hatt god fremdrift siden anleggsstarten i september 2021. Planen er åpning før jul i år.

Det mest synlige arbeidet skjer nå med Holmen bru, hvor to store kraner ruver i landskapet på grensa mellom Gran og Lunner. Det er stor aktivitet fra Roa i sør til Grensa mot Gran i nord.

Vegvesenet åpnet strekningen fra Sandvoll til Amundrud før jul. Planen er å lyse ut det siste delprosjektet forbi Lygna på strekningen Roa-Lygna til påske.

Powered by Labrador CMS