- Det er viktig å holde kostnadene nede, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Anette Aanesland.
- Det er viktig å holde kostnadene nede, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Anette Aanesland.

Fem konkurranser fra Nye Veier

Nye Veier skal gjennomføre konkurranser for tre strekninger på E6 den nærmeste tiden. I tillegg ønsker selskapet å ta prosjekter på Rv13 og E136 i Romsdalen ut i markedet.

Publisert

E6-strekningene som skal ut i markedet er:

  • Storhove-Øyer (Innlandet) – er allerede i konkurranse
  • Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag)
  • Sørelva-Borkamo (Nordland).

I tillegg planlegger Nye Veier AS for at to enkeltprosjekter på henholdsvis Rv13 i Vestland og E136 fra Dombås til Vestnes sendes ut i markedet den kommende tiden. Konkurransene vil komme i år og starten av neste år.

E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård utsettes inntil videre.

Tidspunkt for utlysninger av disse vil avhenge av blant annet «prosjektenes kostnadsnivå sett i sammenheng med selskapets totale likviditet».

Ambisiøs plan

- I januar gikk vi ut med en plan for 2022 om sju nye kontrakter i markedet. Dette viste seg i ettertid å være for ambisiøst. Vi ser nå at prosjekter der kontraktene er signert, har hatt betydelig utgiftsvekst. Dette er blant annet en konsekvens av svært høye råvarepriser globalt. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen på både råvarepriser og den kapasiteten hos våre leverandører vi er avhengig av, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Anette Aanesland.

Hun understreker at selskapet «har full produksjon i temmelig lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt, og at nye prosjekter forberedes og utvikles kontinuerlig».

- Jeg vil også understreke at selskapet arbeider med å holde kostnadene nede i prosjektene, særlig i de som nå er under planlegging. I den situasjonen vi alle er i nå, er dette viktigere enn noensinne, legger Aanesland til.

- Modne strekninger

Strekningene som går ut i markedet karakteriseres av Nye Veier som modne, og i et par av disse har forberedende arbeider allerede startet opp.

- I tillegg er de ikke så omfattende og komplekse som en del av de øvrige strekningene i porteføljen vår. Vi mener de prosjektene vi nå går ut i markedet med, ikke er de som er mest utsatt for kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer som eksempelvis stål, sier Anette Aanesland.

Plan for konkurransene

Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, Bjørn Børseth, forteller at konkurransen for bygging av ny E6 Storhove-Øyer går som planlagt. Fristen for kvalifikasjon var 20. mai.

- Videre følger konkurransen for E6 Berkåk-Vindåsliene i medio september med kvalifikasjonsfrist 03. november. Deretter følger Rv13 i november, trolig sammen med et mindre prosjekt på E136 i Romsdalen. Sørelva-Borkamo er ventet ut i markedet januar 2023, med kvalifikasjonsfrist 15. februar, forklarer Børseth.

Powered by Labrador CMS