Illustrasjonen viser kaianlegg og planlagt nedføringsløsning til sjødeponi.

«Flytende kaianlegg» skal håndtere tunnelmassene

På Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegges det å bruke «flytende kaianlegg» og et lukket system for nedføring av masser til sjødeponi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Planleggingen av tunnelprosjektet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle pågår for fullt. Det skal bygges ved hjelp av tverrslag (adkomsttunneler til selve hovedtunnelen) til Sørfjorden.

Statens vegvesen og Bane Nor har her søkt om sjødeponi for større deler av tunnelmassene. Gitt at søknaden blir godkjent, trenger man å anskaffe tre midlertidige, «flytende kaianlegg» for å håndtere tunnelmassene i byggeperioden.

I anskaffelsen inngår også utvikling og bruk av et lukket nedføringssystem for steinen.

Med bakgrunn i dette inviterer byggherrene til markedsdialog for å få innspill på hva som vil være beste prosess frem til første kaianlegg må være klart i 2025.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle planlegger for byggestart i 2024.
Powered by Labrador CMS