Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, satte av den første salven på påhugget ved Stubberud i Alna bydel.

Første salve på lang tunnel i Oslo

Skal drives fra øst til vest i hovedstaden.

Oslo kommune bygger ny reservevannforsyning stor nok til å forsyne alle byens 700.000 innbyggere med rent drikkevann. Nå starter arbeidet opp også i Oslo øst.

I dag gikk startskuddet for hovedledningen for drikkevann som vil bli selve livsnerven mellom øst og vest i Oslo, ved Stubberud i Alna bydel.

Dagens vannforsyning, der 90 prosent av innbyggerne får vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet, er uholdbart sårbar. Derfor bygges en ny reservevannforsyning. Arbeidet er godt i gang ved Huseby og Holsfjorden. I dag ble en ny stor milepel i prosjekt Ny vannforsyning Oslo markert.

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, markerte starten på arbeidet ved å fyre av den første tunnelsalven ved hovedriggområdet på Stubberud.

Påhugget er rett ved E6 på Alna i Oslo, en av Norges mest trafikkerte veier. Derfor var den første salva nesten hermetisk lukket inne.

- Vann er livsviktig. Uten vann vil vi ikke kunne leve og bo i byen vår. Vi kan ikke risikere at Norges hovedstad står uten tilgang til rent drikkevann, til det konsekvensene for store. Den nye vannforsyningen til Oslo vil gi en trygg tilførsel av drikkevann til Oslo, som generasjoner kommer til å ha glede og nytte av fremover. Byggearbeidene en starter opp i dag er en investering i sikkerhet for alle Oslos innbyggere, uttalte byråden før hun fyrte av salven.

- Fra Stubberud starter vi nå arbeidet med de store drikkevannsledningene mellom øst og vest i Oslo som skal sikre at vi kan levere trygt og godt drikkevann fra Holsfjorden via vannbehandlingsanlegget på Huseby til hele byen, sa direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i sin tale ved markeringen.

Fra hovedriggområdet på Stubberud rett ved E6 skal Vann- og avløpsetaten bygge en 11 km lang tunnel som, når den er ferdig, skal frakte drikkevann fra vannbehandlingsanlegget på Huseby og videre ut på byens distribusjonsnett. Tunnelen vil gå fra Stubberud i øst og til Huseby i vest, og hoveddelen skal bygges med tunnelboremaskin.

Dette er den tredje av fire store kontrakter på byggearbeider i det som er Norges største vannforsyningsprosjekt, og har en verdi på 8,77 milliarder. Arbeidet utføres av arbeidsfellesskapet AF Ghella.

- På vegne av arbeidsfellesskapet AF og Ghella takker jeg for oppdraget. Det er utrolig meningsfullt å utføre et så viktig samfunnsoppdrag. Prosjektet er både komplekst og omfattende. Det aller meste av arbeidet vil foregå under bakken, og prosjektet stiller svært høye krav til sikkerhet, klima og miljø. Hele prosjektorganisasjonen gleder seg til å stå opp tidlig hver dag og utføre jobben med stor innlevelse og kompetanse, sier Geir Flåta, konserndirektør AF Gruppen.

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning til Oslos innbyggere. Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund.

Powered by Labrador CMS