ERT geosurveys feltarbeid på Svalbard.

Geofag i polare områder

NGI – Norges Geotekniske Institutt og UNIS - Universitetssenteret på Svalbard har inngått en intensjonsavtale om samarbeid.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det betyr en styrkning av kompetansebyggingen innenfor geofag i polare studier.

- Med dette samarbeidet skal vi sammen jobbe for å håndtere relevante utfordringer knyttet til klimaendringer og samfunnsutvikling på Svalbard og i polare strøk for øvrig, sier direktør naturfare i NGI, Dominik Lang.

Avtalen innebærer at NGI og UNIS vil samarbeide om undervisning, forskning og kompetansebygging innen tekniske geofag som geologi, geofysikk, geoteknikk og miljøteknikk. Partnere skal spesielt se på potensialet for utvikling av kunnskap og teknologi av høy samfunnsrelevans tilpasset arktiske forhold.

- Utfordringene som følge av de raske klimaendringene, gjør at UNIS ønsker å styrke samarbeidet med NGI for å gjøre UNIS sin grunnforskningskompetanse i arktisk naturvitenskap og teknologi mer samfunnsrelevant. Opptining av permafrost, landskapsendringer og skredproblematikk gjør at vi trenger mer kunnskap om konstruksjonsteknologi og utvikling av observasjonssystemer for å sikre Svalbardsamfunnet mot nye naturfarer, sier administrerende direktør ved UNIS, Jøran Moen.

Gjensidig kunnskapsutveksling

NGIs eksperter vil bidra med undervisning i gjesteforeleserordningen på UNIS og medveiledning av studenter på master- og doktorgradsnivå. UNIS på sin side skaper muligheter for NGI til å styrke sine aktiviteter innen akademia, polarforskning og praktisk bruk av kompetansen sin for å løse polare problemstillinger.

Partene planlegger også å samarbeide om forskningssøknader som krever spesialkompetanse for å løse samfunnsutfordringer på Svalbard.

Formaliserer og intensiverer samarbeidet

- NGI og UNIS har i mange år hatt god kontakt. Denne intensjonsavtalen formaliserer og intensiverer samarbeidet. Det betyr at vi får et bedre grunnlag for gjensidig kunnskapsutveksling og styrkning av kompetansen innenfor utfordringer som vi møter i polare strøk, sier Moen.

NGIs naturfaredirektør er svært fornøyd at avtalen kom i stand:

- Denne avtalen er historisk for NGI. Vi får anledning til å bidra med vår spesialkompetanse innenfor geofag, samtidig som vi får jobbe tettere med UNIS som er eksperter på utfordringene i polare strøk. Vi ser fram til dette samarbeidet og vi har stor tro på at vi i fellesskap kan utvikle unik kunnskap for å løse geofaglige utfordringer i polare strøk, sier Lang.

Powered by Labrador CMS