Arbeidet går hovedsakelig ut på å skifte rekkverk og fundament, og utbedre betongskader ved bruene. Men ved Hallinggrov bru I på E16 i Aurland, vil arbeidet bestå i å ta vekk steinmasser.

Har lyst ut vedlikehold av ti bruer

Det er satt av ca. 60 dager til hver bru.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen starter snart vedlikeholdet av ti bruer i tidligere Sogn og Fjordane fylke. De har lyst ut kontrakt på jobben.

Bruene som skal vedlikeholdes, er:

  • Sag bru, E39 i Eid
  • Årskog bru, E39 i Eid
  • Torvik bru, riksvei 15 i Eid
  • Holmøy bru, E39 i Eid
  • Skårhaug bru, riksvei 15 i Eid
  • Eide II Øvre bru, riksvei 15 i Stryn
  • Øvstefoss bru, riksvei 15 i Stryn
  • Hallinggrov bru I, E16 i Aurland
  • Bærelva bru, riksvei 5 i Naustdal
  • Aven bru, E39 i Høyanger

Dette skal gjøres

- Vi skal skifte rekkverk og fundament, og utbedre betongskader, sier prosjektleder Trond Ingve Mølstre i Statens vegvesen.

Hovedsakelig skal arbeidene utføres på dagtid, og det er satt av ca. 60 dager til hver bru. Arbeidene starter på forsommeren i år, og skal være ferdige innen 31. oktober 2024.

På flere av strekningene skal veien innsnevres til ett kjørefelt enten hele eller deler av anleggsperioden.

Bruene i prosjektet har en gjennomsnittlig døgntrafikk som varierer fra 1100 kjøretøy på riksvei 15 i Stryn til 4450 kjøretøy på riksvei 5 i Naustdal.

Fristen for å komme med tilbud er 1. april klokken 12.

Bruene er over 50 år

Bruene som skal vedlikeholdes, er bygget på 60-talet og frem til 1970. Det er andre krav til trafikksikkerhet på bruer nå enn det var da. Derfor må rekkverkene skiftes ut.

I tillegg fører vær og vind til naturlig slitasje på alle bruer, som armeringskorrosjon (rust).

Ei av bruene i dette vedlikeholdsprosjektet, Hallinggrov bru I på E16 i Aurland, har fått fylt elveløpet med masser fra fjellsiden. Ved denne brua vil arbeidet bestå i å ta vekk steinmasser.

Powered by Labrador CMS