Hæhre Arctic og Ramirent har arbeidet tett sammen om det unike byggtørk-anlegget på Svalbard, her representert ved Ronny Tomren i Hæhre Arctic(t.v.) og Rune Sørensen i Ramirent.

Inngikk Svalbard-kontrakt

Hæhre Arctic inngikk kontrakt med Ramirent.

Ramirent har nå overlevert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme, i forbindelse med byggingen av ny folkehøgskole på Svalbard.

Svalbard folkehøgskole har holdt til i midlertidige lokaler siden 2019, men nylig ble det inngått en avtale med Store Norske som både skal bygge, drifte og eie skolens nye base på Sjøskrenten i Longyearbyen. Store Norske har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år med virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv, og selskapet eier og drifter i dag både næringseiendom og boliger i Longyearbyen.

Hæhre Arctic

Det er Hæhre Arctic AS som har fått i oppdrag å stå for byggingen av den nye folkehøgskolen som har en sterk miljøprofil og bygges i massivtre med solcelleanlegg på taket.

I tillegg skal internatbygget, som ligger like ved, rehabiliteres. Det 2500 kvadratmeter store nybygget vil ha plass til 125 elever og være klar til bruk i februar 2023.

Og til dette prosjektet, har Ramirent Norge nå levert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme, et anlegg som skal stå der midlertidig inntil en permanent løsning er på plass.

Ramirents montører var på plass i Longyearbyen i midten av mai for å få på plass midlertidig byggtørk-anlegg.

- Oss bekjent er det ingen andre som tidligere har levert et anlegg for byggtørk som får energien fra fjernvarme i så nordlige strøk som dette, sier produktleder byggvarme i Ramirent Norge, Petter Johnsen.

Kortreist fjernvarme

Det var selger ved Ramirent Tromsø, Rune Sørensen, som utarbeidet tilbudet som Hæhre valgte å gå for.

- Det hele startet med en henvendelse fra Hæhre Arctic om at de hadde behov for varmeaggregat i forbindelse med byggingen av den nye folkehøgskolen på Svalbard. Det var da snakk om de tradisjonelle «kokoverkene» som går på diesel. Vi bestemte oss imidlertid for å se på alternative løsninger før vi ga et tilbud, og vi ble raskt klar over at det jo allerede var en energikilde på Svalbard i form av fjernvarmeanlegg, sier Sørensen.

- Mye av Svalbard varmes fortsatt opp via fjernvarme og kulldrift, og vi presenterte derfor et tilbud der vi foreslo en løsning med fjernvarme. Dette er en kortreist løsning samtidig som det gir en veldig sikker og stabil tilførsel av energi til byggtørkerne og i tillegg krever lite vedlikehold. Dermed fikk vi kontrakt på levering av fem byggtørkere derav tre allerede er satt i drift, forklarer Sørensen.

Hæhre Arctic har mellom 15 og 20 arbeidere i sving på byggeplassen.

Powered by Labrador CMS