Hæhres D11-dozer på langtur på Svalbard

Hæhre Arctic AS har satt inn Hæhres Cat D11R-dozer, med tilnavnet Husmora, i opprydningdarbeidene ved Svea Nord-gruven på Svalbard. Dozeren ble kjørt 65 km i isødet før den var i Svea Nord.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hæhre har to Cat D8-dozere på plass på Svalbard i forbindelse med oppryddingen etter gruvedriften i Svea-gruvene. Nokså nylig ble det besluttet at det var behov for å sette inn konsernets D11-dozer, Husmora (les mer om den her), og en omfattende transport-operasjon ble iverksatt.

Den ble transportert med bil til Tromsø, skip til Longyearbyen, deretter et lite stykke på bil igjen før den demonterte dozeren ble satt sammen og kjørte for egen maskin til Svea-gruvene.

En strekning på 65 km som ble gjort unna i løpet av noen timer, med en tråkkemaskin og en D8-dozer som assistanse på turen.

Byggeindustrien, som omtalte saken først, skriver at D11-dozeren denne sesongen skal brukes til å løsrive de frosne fyllingene i Svea Nord og på Höganäsbreen

Byggeindustrien har en fyldig omtale av D11-transporten til og på Svalbard. Les om det her.

Powered by Labrador CMS