Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 (markert med rødt) fra Tanem til Tulluan.
Miljøpakken/Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny fv. 704 (markert med rødt) fra Tanem til Tulluan.

Inviterer til anbuds-konkurranse

Trøndelag fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny vei i Klæbu. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim.

Publisert

Fylkesvei 704 Tanem-Tulluan er den siste av tre strekninger som skal bygges langs fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Tulluan.

Tidligere er strekningene Sandmoen-Rødde og Rødde-Tanem bygd i regi av Statens vegvesen. Tanem-Tulluan skal bygges langs østsiden av Vassfjellet, gjennom blant annet Forset Grus.

Strekningen skal bestå av følgende elementer:

  • Vei i dagen: 3500 meter.
  • Tunnel: 980 meter (Tanemstunnelen)
  • Bruer: 97 meter og 43 meter (Tullbekkbrua og Forsetbrua).

Kvikkleire

I den sørlige delen av prosjektet fører forekomster av kvikkleire til at det må gjøre stabiliserende terrenginngrep.

Formålet med det nye veien er å bidra til et bedre bomiljø, sikrere skolevei og legge til rette for økt næring i området. Når den nye veien åpnes, vil så godt som all tungbiltrafikk og annen gjennomgangstrafikk i det tettbebygde området på Tanem forsvinne. Det vil også ta kortere tid å kjøre til Vassfjellet Vinterpark.

Prosjektet gjennomføres som en modellbasert utførelsesentreprise etter NS 8405.

Planlagt byggestart er i april 2022. Planlagt ferdigstillelse, er sommeren 2024.

Entreprenører må levere sine tilbud innen klokken 12.00, mandag 7. mars.

Powered by Labrador CMS