ENORME RESSURSER: Det er forventet at man finner og kan utvinner store mineralressurser på havbunnen nord i Atlanterhavet. Det er også mange sårbare økosystemer det må tas hensyn til.

Naturvernforbundet: – Vi håper politikerne bruker jula på å besinne seg

I begynnelsen av januar skal Stortinget stemme over en innstilling som vil åpne store områder for kommersiell gruvedrift på havbunnen.

Publisert

I dag avga energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til Stortingsmeldingen «Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane». Komiteen går inn for åpning av store områder for kommersiell gruvedrift på havbunnen, noe som vekker sterke reaksjoner fra miljøbevegelsen.

Området ligger dypt, midt i Nord-Atlanteren mellom Norge, Island, Grønland og Svalbard.

– Dette kan bli det største naturinngrepet i Norge noensinne, i vår siste virkelige villmark, et område på størrelse med 3/4 av Norges landareal, skriver Naturvernforbundet i en nyhetsmelding.

– Dette er et stort steg i feil retning på vei mot et grønt skifte, og en forvaltningsskandale. Vi må verne om de sårbare økosystemene på havbunnen, ikke rasere dem i spekulativ mineraljakt, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Voteringen over innstillingen i Stortinget er satt til 9. januar.

– Det grønne skiftet er avhengig av handling nå, ikke at vi kaster penger etter en potensiell naturkatastrofe av en næring som ligger mange år frem i tid. Dette er en svært skuffende innstilling fra energi- og miljøkomiteen, og vi kommer til å fortsette å kjempe for moratorium på havbunnen, fortsetter Gulowsen.

– Nå håper vi partiene bruker jula på å besinne seg. Det er ingen skam å snu i denne saken, sier han.Powered by Labrador CMS