Illustrasjon av Engebø-prosjektet. Et grovknuseverk skal stå inne i fjellet nær gruva i Engebøfjellet. Ved Førdefjorden blir det et prosessanlegg som består av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip og en hel rekke transportbånd og elevatorer mellom de ulike seksjonene.

Nordic Bulk har inngått gruve-avtale med Nordic Mining

Nordic Bulk AS er tildelt intensjonsavtale av Nordic Mining (Nordic Rutile AS) for levering av prosessanlegget til Engebø Rutil og Granatprosjekt.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Intensjonen er at Nordic Bulk får EPC-kontrakt og tar ansvaret for utvikling og levering av hele prosessanlegget til prosjektet.

EPC-kontrakten har et potensial på 500-600 millioner kroner, og skal utvikles og forhandles ferdig til høsten 2021.

Grovknuseverk inne i fjellet

Den valgte løsningen er utviklet i samarbeid med Nordic Minings prosjekt-team gjennom en periode på ca. tre år.

Bilde av ledergruppen i Nordic Bulk samt deres prosjektleder for Engebø-prosjektet, Anders Ask. Fra venstre: Atle Maudal, Sjur Bjerke, Anders Ask, Peder Egeland (daglig leder), Jone Mæland og Karstein Øvstebø.

- Vi har lyktes å finne en kostnadseffektiv løsning med relativt kort byggetid, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Leveransen består av et grovknuseverk som skal stå inne i fjellet nær gruva i Engebøfjellet. Ved Førdefjorden ligger prosessanlegget som består av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip og en hel rekke transportbånd og elevatorer mellom de ulike seksjonene. De ulike anleggene leveres med tilhørende bygg. Oppstart av prosessanlegget er planlagt til Q1 2024, leveranse og montering blir andre halvår 2023. For oss er dette en unik mulighet til å benytte hele spekteret av kompetanse vi har bygget opp gjennom snart 30 år i bransjen, sier daglig leder Peder Egeland i Nordic Bulk.

Han takker for tilliten og er glad for at en norsk leverandør er valgt.

- Dette er den største kontrakten vi noen gang er blitt tildelt, og den vil resultere i doblet omsetningen de kommende årene. Kontrakten vil lede til nye arbeidsplasser og gir oss en mulighet til å vokse og ta større oppdrag i et voksende marked både i Norge og utlandet. Vi er opptatt av å fortsatt være til stede for eksisterende kunder og bygge anlegg for både store og små kunder. For oss er det viktig å bevare det gode samarbeidet med kundene som har vært med oss gjennom mange år samtidig som vi bygger organisasjonen videre sier Egeland.

Leverer til pukkverk, gruver, gjenvinningsanlegg og smelteverk

Nordic Bulk AS leverer anlegg til bergverks- og mineralindustrien, som pukk og grustak, smelteverk, gjenvinningsanlegg og gruvedrift. Selskapet har hovedkontor på Forus (Sandnes) og er 32 ansatte, de fleste med lang erfaring fra bransjen.

Selskapet ble etablert i 1993 og omsatte i 2020 for 183 millioner kroner. Kundene er hovedsakelig norske, men flere jobber har de senere årene kommet fra de skandinaviske landene og nå nylig en ordre fra UK.

Selskapet har fokus på å levere anlegg med høy kvalitet og med morgendagens løsninger som innbefatter digitalisering og automatisering for mer effektiv drift. Målet er å kunne varsle operatør om uønskede hendelser før de faktisk skjer. Nordic Bulk AS har stort varelager av reservedeler for bransjen

For å kunne gjennomføre prosjektleveransen til avtalt tid og med høy kvalitet har Nordic Bulk inngått samarbeid med tre norske leverandører; Tau Mek AS, Einar Øgrey Farsund AS og Imtas Prosjekt AS.

Powered by Labrador CMS