Riggen opereres hydraulisk, som andre rigger av samme type. Men her leveres den hydrauliske kraften av en elektrisk powerpack i stedet for en dieselmotor.
Riggen opereres hydraulisk, som andre rigger av samme type. Men her leveres den hydrauliske kraften av en elektrisk powerpack i stedet for en dieselmotor.

- Olimb Anlegg først med elektrisk pilotrørsborerigg

Pilotrørsboring er den mest presise No-Dig-metoden i løsmasser. Nå kjører Olimb Anlegg AS i gang det de omtaler som Norges første elektriske pilotrørsborerigg, på et utslippsfritt prosjekt for Statens vegvesen.

Olimb Anlegg AS tar det grønne skiftet inn på et nytt område. Nå i sommer kjører Råde-entreprenøren i gang det som skal være Norges første elektriske pilotrørsborerigg.

- Dette er veldig spennende å være med på. Vi har lang erfaring med grøftefrie NoDig-metoder. Det er viktig for oss å være med i front av det grønne skiftet og omstilling til utslippsfrie anlegg, sier prosjektleder Kristian August Olimb hos Olimb Anlegg AS.

Fra hovedkontoret i Råde har selskapet gjennom flere tiår vært ledende i utviklingen av NoDig-metoder her til lands. Allerede i 1970 kjøpte Olimb sin første borerigg for rørpressing. Nå tar selskapet et nytt skritt framover, denne gangen inn i en fremtid med utslippsfrie anlegg.

Elektrisk rigg for pilotrørsboring

Pilotrørsboring er en NoDig-metode som egner seg godt til boring i løsmasser, på oppdrag med strenge krav til nøyaktighet. Metoden gir en nøyaktighet på pluss/minus 20 millimeter på et 100 meters strekk. Den kan benyttes til pressing og trekking av PE- og stålrør på inntil 1200 mm diameter for etablering av nye rør i løsmasser.

Dette foregår i to «etapper»:

1. Først bores en pilot, som styres med stor nøyaktighet med laser og blink. En laser i bakkant av riggen skyter en laserstråle gjennom pilotstrengen, og bidrar til nøyaktig styring av boringen.

2. Etter at piloten er boret gjennom den prosjekterte traseen settes det på en overgang mellom pilotstrengen og stålrøret som skal etableres. Stålrøret presses innover langs pilotstrengen, samtidig som massene skrus ut med skruer – såkalt «navere».

Olimb Anlegg AS er i gang med boring av rørtraseer på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. Et utslippsfritt pilotprosjekt for Statens vegvesen, og det er første gang en slik boring utføres elektrisk i Norge, ifølge selskapet.
Olimb Anlegg AS er i gang med boring av rørtraseer på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. Et utslippsfritt pilotprosjekt for Statens vegvesen, og det er første gang en slik boring utføres elektrisk i Norge, ifølge selskapet.

Pilotrørsmetoden brukes i løsmasser. Den brukes gjerne i tilfeller der det skal inn rør med lite fall, og derav strenge krav til presisjon for å oppnå riktig rørføring i henhold til prosjektert trasé. Olimb Anlegg AS er nå først ute med å tilby slik pilotrørsboring fullstendig utslippsfritt. Selskapet er nå på sin første jobb med sin nye elektriske rigg.

Anskaffelsen av den nye maskinen er et ledd i selskapets strategi om å være tidlig ute i det grønne skiftet i anleggs- og VA-bransjen. Olimb Anlegg AS har dessuten gjennomført en prosess for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne er fullført, og sertifisering foreligger i løpet av juli.

Viktig for utslippsfrie anlegg

- Vi var tidlig ute med å utvikle eget elektrisk utstyr for tunnelering. Når vi nå skulle gå til innkjøp av en ny rigg for pilotrørsboring ønsket vi en elektrisk drevet rigg i stedet for en konvensjonell dieseldrevet rigg. Det gir et viktig fortrinn i konkurransen om stadig flere utslippsfrie anlegg, sier Kristian August Olimb.

Prosjektleder Kristian August Olimb i Olimb Anlegg. Skruene t.v. er såkalte «navere», som skrur masser ut av hullet under en pilotrørsboring.
Prosjektleder Kristian August Olimb i Olimb Anlegg. Skruene t.v. er såkalte «navere», som skrur masser ut av hullet under en pilotrørsboring.

Selve boringen drives hydraulisk, som andre typer borerigger. Den nye maskinen har imidlertid en elektrisk powerpack i stedet for dieselmotor til å levere den hydrauliske energien.

Maskinen er nå i sommer på Sørlandet. Her er Olimb Anlegg AS i gang med boring av totalt ni strekk i dimensjoner fra 457 til 914 millimeter på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen, i sentrum av Kristiansand.

Det er et viktig prosjekt for Kristiansand by, veifarende og for Statens vegvesen. Den nye veien skal åpne det som i dag er en flaskehals for trafikken på E18/E39, samt til og fra fergene og sentrum.

Olimb Anlegg AS utfører pilotrørsboringen i Kristiansand på en underentreprise for TT Anlegg AS.

Kutter utslipp for Statens vegvesen

For Statens vegvesen er det et viktig pilotprosjekt for fossil- og utslippsfrie anleggsplasser. Statens vegvesen har som mål å halvere sine klimagassutslipp frem mot 2030.

Den elektriske powerpacken erstatter dieselmotoren, og driver boreriggen.
Den elektriske powerpacken erstatter dieselmotoren, og driver boreriggen.

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen er glad for at Olimb Anlegg som spesialentreprenør prioriterer utvikling av utslippsfritt utstyr som dette.

- Veldig positivt. Statens vegvesen er med på Norges nasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030. Da er det avgjørende at våre entreprenører følger opp, og ønsker å være med i konkurranse om pilotprosjekter som dette, sier Tvedt.

Han er SVVs prosjektleder på E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. Han er spent på å se hvilke erfaringer man trekker ut av pilotprosjektet. Ikke minst fordi det her for første gang skal prøves ut rørpressing med elektrisk utstyr.

- At det er et pilotprosjekt innebærer at læring er viktig. Her lærer vi hvilke krav vi kan stille til markedet og hva som kreves for å få et utslippsfritt prosjekt til å fungere godt. Elektriske gravemaskiner begynner vi å bli kjent med, og med el-maskiner opp til drøyt 20 tonn fungerer det godt i byprosjekter, sier han.

Olimb skaffer viktig kunnskap

- Nå logger vi effektbehov til rørpressing. Det vil gi oss viktig kunnskap til senere prosjekter. Det er kjempebra at Olimb Anlegg er med på å skaffe den kunnskapen, fortsetter prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.

Som byggherre legger Statens vegvesen til rette for nødvendig kraft til anlegget. Det er pr. i dag etablert tre transformatorstasjoner på anlegget til bruk for elektriske anleggsmaskiner.

- Olimbs utstyr er nytt for oss. Det vil være med å gi nyttig kunnskap om kraftbehov, effektivitet og ikke minst kostnad, sier Tvedt.

Byggherren vektlegger klimagassutslipp både i tilbudsfasen ved tildeling av kontrakten og deretter i gjennomføringsfasen hvor det gis bonus for løsningsvalg som reduserer klimagassutslippene ut over det leverandøren har lagt inn i sitt tilbud.

- Det er et veldig spennende prosjekt. Bruk av utslippsfri teknologi vil bli svært viktig for vår bransje framover. Vi er veldig glade for å få være med i front av den teknologiske utviklingen, sier Kristian August Olimb.

Powered by Labrador CMS