MILJØ: Her fra Ragn-Sells på Borgeskogen. Elektriske maskiner og riktig prosessering av avfallet er i fokus. Foto: Ragn-Sells

Ragn-Sells skal doble håndteringen av avfallet i Norge

BORGESKOGEN: Gjenvinningskonsernet Ragn-Sells AS tar sikte på å håndtere 80-90% av blandet avfall i Norge i fremtiden. Nå er selskapet i gang med å sette opp flere nye sorteringslinjer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Slik var det ikke for bare kort tid siden. «Norge» har vært nede i kun 40% levering av blandet avfall i Norge, resten har gått på eksport og mye til Sverige. Med tanke på at Ragn-Sells tar inn/får inn 250.000-300.000 tonn blandet avfall i året, blir det nå ganske mange færre lastebiler som trenger å kjøre til f.eks. Stockholm med norsk avfall.

Riktige produkter

Det handler om å skape produktene som industrien trenger, og det er dette arbeidet Ragn-Sells er i full gang med. Foruten gjenvinning av noen materialer (metall, f.eks), går mye av avfallet til forbrenning for produksjon av energi eller fjernvarme (refuse-derived fuel). Nå vil Ragn-Sells gå tyngre inn på SRF-markedet (solid recovered fuel), avfall med høyere brennverdi som kan erstatte fossilt brennstoff som kull etc.

For å produsere dette avfallet er det klare krav til hvordan avfallet håndteres, tørrhet, luftighet, maksstørrelse på fraksjoner og fjerning av finstoff og metaller. Og det er utstyr til slike produksjonslinjer Ragn-Sells nå er i ferd med å installere flere steder i landet. Hamar og Borgeskogen er allerede oppgradert med slike produksjonslinjer, hovedanlegget på Lørenskog oppgraderes i sommer og det samme med Moss.

NYE MULIGHETER: Ragn-Sells direktør for nedstrøm og råvarer, Burkhard Rüther, ser etter flere måter å bruke avfallet på. Foto: Klaus Eriksen

Bare starten

- Vi er opptatt av å redusere CO2-utslippet ved å skape lokale avsetningsløsninger, og dermed få mindre belastning fra transport. En bil som kjører 21 tonn med avfall til Stockholm fra Norge, vil nødvendigvis medføre betydelige utslipp, sier Burkhard Rüther som er direktør for nedstrøm og råvarer i Ragn-Sells i Norge.

Rüther tror det som nå er i ferd med å skje i avfallsbransjen bare er begynnelsen «på fortsettelsen» av gjenvinning av materialer og forbrenning av avfall i Norge.

- Graden av materialer som materialgjenvinnes, vil bare øke og øke. Plast er et eksempel. Mye plast materialgjenvinnes i dag, men mye mer vil gjenvinnes i fremtiden, sier han.

Store kunder

To konkrete og store SRF-kunder Ragn-Sells har i Norge, er Fortum på Haraldrud i Oslo (fjernvarme) og sementfabrikken Norcem (Heidelberg) i Brevik. Disse krever litt ulike kvaliteter og fraksjoner, men begge vil motta/mottar SRF-brennstoff fra Ragn-Sells på Lørenskog (Fortum m/ca. 55.000 tonn i året) og fra Borgeskogen (Norcem m/ca. 20.000-30.000 tonn i året).

Powered by Labrador CMS