KONSEKENSUTREDNINGEN: Kartet er hentet fra konsekvensutredningen som ble laget i 2018.

Røldal - Seljesand vintersikres

NY TUNNEL: Regjeringa med proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad - eit viktig steg mot realisering av ny tunnel

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen har lagt frem et forslag til utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad. Nå får vi en vintersikker vei som vil bedre både trafikksikkerheten og fremkommeligheten på veien som knytter øst og Vestlandet sammen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

FORSLAG: Samferdselsministe Jon-Ivar Nygård og Regjeringen har lagt frem et forslag til utbygging av E134 mellom Røldal og Seljestad

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad. E134 er hovedveien mellom øst- og Vestlandet, veien er også svært viktig for transporten mellom landsdelene.

Standarden på denne europaveien er idag svært lav. Tunnellenene på strekningen er lave og smale og selve veien er svært smal, svingete og har bratte stigninger. Dette gjør at veien ofte kan bli stengt i korte eller lengre perioder, spesielt på vinterstid. Kolonnekjøring skjer også hyppig langs denne strekningen. 

Første trinn i utbyggingen av E134

Prosjektet E134 Røldal–Seljestad er første byggetrinn på strekningen E134 Vågsli–Seljestad, og vil være ett viktig bidrag til en mer vintersikker veg.

– Prosjektet består i hovedsak av en ny tunell som vil redusere stigningen vesentlig korte ned strekningen med seks kilometer. Forventet reduksjon i reisetid er 18 minutter for tunge kjøretøy og 12 minutter for personbiler. Det vil ha stor betydning for næringslivet som frakter varer over fjellet mellom øst- og Vestlandet, sier Nygård.

Finansiering

Finansieringen av prosjektet vil basere seg på en deling mellomstatlige midler og bompengefinansiering. Prosjektet er omtalt i NTP 2022-2033. I årets statsbudsjett er det satt av mikler til å starte opp prosjektet, under forutsetning av godkjennelse fra Stortinget om forslaget til delvis bompengefinansiering og kostnadsrammene. 

Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 4,9 milliarder kroner på prosjektet.

Powered by Labrador CMS