Her ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen forlenges og breddeutvides.

Signerte trippeljobb i Hemsedal

Det skal blant annet bygges større kolonneoppstilllingsplass.

Denne uka signerte Statens vegvesen kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS på tre jobber på rv. 52 i Hemsedal.

De tre delprosjektene er:

  • 1800 meter gang- og sykkelvei langs rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.
  • På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.
  • På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca. 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekningen skal også få belysning.
Signerte kontrakt. Øverst f.v: Byggeleder i SVV, Bjørn Kåre Ifarnes, Linda Kjellin Karlsen og Anne-Lise Mastrup, SVV. Under f.v: Yngve Wikeland, SVV, Trond Musdalslien og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst entreprenør AS og utbyggingsdirektør i SVV, Kjell Inge Davik.

Arbeider med gang- og sykkelvei, kolonneoppstillingsplass og fresegate langs rv. 52 skal etter planen startes i uke 32.

I tidlig fase av arbeidene vil det bli utført besiktigelse av nærliggende bebyggelse. Eiere av eiendommene som skal besiktiges vil bli kontaktet direkte. Arbeidene på de tre delstrekningene vil pågå frem til høsten 2023.

Powered by Labrador CMS