Prosjektillustrasjon Ny Vannforsyning Oslo.
Prosjektillustrasjon Ny Vannforsyning Oslo.

Skanska Norge innstilt til milliard-kontrakt av Oslo kommune

Kontrakten gjelder bygging av Råvannstunnelen, en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby og etablering av råvannsinntak på Vefsrud.

Publisert

Vann- og avløpsetaten i Oslo har besluttet å innstille Skanska Norge til kontrakten for driving av råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby i prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Kontraktsignering vil etter planen skje etter karensperioden.

Råvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Tunnelen vil bli boret med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side med 5,2 meter i diameter. Råvannstunnelen skal kles med en prefabrikkert betongkledning.

På Vefsrud skal det etableres en inntakshall med instrumentering og en inntaksstasjon, og det skal også sprenges ut adkomsttunnel og montasjehall for TBM. Strømforsyning til Vefsrud og Huseby føres frem i egne prosjekt.

Seks entreprenørselskap deltok i konkurransen. Gülemark Agir og arbeidsfellesskapet PNC Norge/Porr Bau ble avvist.

I tillegg til Skanska Norge, ble Marti Tunnel, arbeidsfellesskapet Implenia Norge/Hochtief og JV AF Ghella ANS vurdert.

- Den opprinnelige planen til kommunen og NVO-prosjektet var å tildele tunnelkontrakten i midten av desember, men dette ble skjøvet på flere ganger på grunn av at prisen på tilbudene var langt høyere enn VAV hadde anslått. Mens VAV anslo en kostnad på rundt 1,9 milliarder kroner, ligger de nye kalkylene på dette delprosjektet nær 3,4 milliarder, skriver Byggeindustrien.

Powered by Labrador CMS