Skanska og Statens vegvesen klarte å skille ut alunskifer fra friskt berg i E16-traseen. Det sparte Gustav Wannberg og de andre lastebilsjåførene i veiprosjektet for 3300 turer fra Jevnaker til Drammen. Geolog Andreas Harstad og prosjektleder Ole Petter Jensen i Skanska har sammen med byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen har fulgt arbeidet tett.
Skanska og Statens vegvesen klarte å skille ut alunskifer fra friskt berg i E16-traseen. Det sparte Gustav Wannberg og de andre lastebilsjåførene i veiprosjektet for 3300 turer fra Jevnaker til Drammen. Geolog Andreas Harstad og prosjektleder Ole Petter Jensen i Skanska har sammen med byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen har fulgt arbeidet tett.

Sparte veiene for 3300 lastebiler med spesialavfall

Med «kirurgisk nøyaktighet» klarte Skanska og Statens vegvesen og skille den miljøfarlige alunskiferen fra godt berg i anleggsarbeidet på ny E16 i Jevnaker.

Publisert

Gevinsten er 3300 lastebillass mindre spesialavfall på veiene mellom Jevnaker og Drammen det siste halve året, 40 millioner kroner og utslipp av 675 tonn CO₂.

Skanska har siden mars 2020 bygget ny E16 fra Olum til Åsbygda i Jevnaker kommune. Det 10,5 kilometer lange veiprosjektet er klimapilot hvor Statens vegvesen belønner entreprenøren Skanska for å tenke klima og miljø i planleggingen og gjennomføringen av veiprosjektet.

Ceequal

Prosjektet jobber også for å bli sertifisert på høyeste Ceequal-nivå. Ceequal er en internasjonal godkjenningsordning innen bærekraft for veiprosjekter. Ceequal handler blant annet om å få ned CO₂ utslipp fra anleggsbransjen.

Det er mye av den krevende bergarten alunskifer i området hvor Skanska og Statens vegvesen bygger ny europavei i Jevnaker. Alunskifer ligger vekselvis med andre typer bergarter. Det har derfor vært vanlig å måtte kjøre bort alt fjell som inneholder alunskifer til eksempelvis spesialdeponiet på Langøya i Holmestrand kommune, ettersom friskt berg og alunskiferen oftest blir blandet sammen.

Sparer 40 millioner kroner

Byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen, E16 Åsbygda-Olum, sier dette var utgangspunktet for forslaget Skanska kom med om å nøye planlegge arbeidet med å ta ut berget med innslag av alunskifer fra veitraseen i området, for å minimere sammenblanding av bergartene.

- Skanska la fram et forslag til hvordan de skulle bore, sprenge og pigge ut fjellet slik at vi i stor grad kunne kjøre bort ren alunskifer, i stedet for en blanding av alunskifer og friskt berg. Dermed sparer vi 40 millioner kroner i avgifter til spesialdeponiet og transportkostnader. I tillegg kan vi bruke resten av fjellet til å bygge ny E16 her i Jevnaker, sier Løvstad Hegseth.

Geologkompetanse

Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska sier entreprenørselskapet har geolog- og driftskompetanse i prosjektet som gjorde det mulig å skille alunskifer fra friskt berg.

- Slik kunne vi detaljplanlegge hvor mye berg vi tok ut for hver salve, uten å blande massene. Dette var avgjørende for at vi klarte å redusere mengden spesialavfall til Langøya til et absolutt minimum, sier Jensen.

Det som er bra for klima og miljø, er også ofte bra for lommeboka. I tillegg millionene i sparte deponiavgifter, transport- og opplastingskostnader, blir utslippet av CO₂ redusert med 675 tonn.

Hvem savner 3300 trailerlass?

- Vi tror også at alle dem som bor langs hovedveien mellom Jevnaker og Drammen, og trafikken på strekningen, ikke har savnet de 3300 trailerlassene med spesialavfall, sier Løvstad Hegseth.

Sparer plass på Langøya

En annen fordel, er at deponiet for spesialavfall på Langøya snart er fullt. Det er derfor viktig å ikke frakte mer avfall enn nødvendig til spesialdeponiet i Holmestrandsfjorden.