Her er Vaule i gang med avskoging på på Vatland, på vestsiden av trassen i Lyngdal. Det er en John Deere 1270E hogstmaskin som blir brukt. Vaule har to av denne typen, og venter leveranse på en ny, større til våren.

Stangeland har inngått hogst-kontrakt

Skogbruksselskapet Lloyd Vaule i Vikeså i Bjerkreim kommune (Rogaland) har fått oppdraget med å skogsrydding i forbindelse med arbeidet med E39 Lyngdal øst – Lyngdal Vest.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Oppdragsgiver er Stangeland Maskin, og kontrakten har en verdi på ca. 3 millioner kroner.

Trevirket skal sendes til norske sagbruk for bearbeiding.

Arbeidet vil foregå ved hjelp av en hogstmaskin og manuell hogst.

- Halvparten av arbeidet utføres manuelt, sier Lloyd Vaule og forteller at de er tjue ansatte i virksomheten som har en årlig omsetning på 24 millioner kroner.

Alt tømmer virksomheten tar ut av norske skogsområder, er såkalt PEFC-sertifisert. Det innebærer en langsiktig, bærekraftig tilnærming til trevirket.

- Prosjektet skal sertifiseres i henhold til Ceequal, en internasjonal bærekraftsstandard. Lloyd og hans mannskap vil bidra positivt inn miljøprosjektet, sier Per Svendsen, anleggsleder i Stangeland maskin.

Avtalen på skogsarbeid er i boks, og Per Svendsen og Lloyd Vaule forsegler avtalen.
Powered by Labrador CMS