Det er stor byggeaktivitet på østsiden av Lågen, der Dobloug Entreprenør bygger to helt nye fundament som den midlertidige brua skal monteres på.
Det er stor byggeaktivitet på østsiden av Lågen, der Dobloug Entreprenør bygger to helt nye fundament som den midlertidige brua skal monteres på.

Starter montering av midlertidig bru ved Tretten

Innlandet fylkeskommune satser på å åpne den for trafikk i mai, med ett kjørefelt og lysregulering.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringen av den midlertidige brua på Tretten, som erstatter Tretten bru som falt ned i elva Gudbrandsdalslågen i august 2022.

Innlandet fylkeskommunes entreprenør skal bygge to nye fundamenter og reparere de tre som står igjen etter brua som falt ned.

Fundamentene må være sterke nok til å stå i flere år og tåle flere vårflommer.

Mildt i februar

Arbeidet med å støpe fundament under vann har gått greit og tatt kortere tid enn forventet.

Samtidig har det vært lengre ventetid enn normalt på noen materialer, blant annet stål.

- Været har vært gunstig i vinter. Det har vært mildt i hele februar. Det er bra når en skal støpe betong, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Ett fundament er ferdig

På vestsiden av Lågen er arbeidet med å reparere det gamle steinfundamentet ute i elva og tilpasse det til den midlertidige brua, ferdig.

Entreprenøren jobber fortsatt med å reparere fundamentet som er lengst inne på land på den siden av Lågen.

- Nå skal vi forskale for å armere, før vi kan støpe betong på det vestre landkaret. Statens vegvesen kommer til å starte derfra, når de skal montere beredskapsbrua, sier Klemetrud.

Starter montering i mars

Vegvesenet begynner å montere brudekket i midten av mars. Arbeidet med å skyve ut elementene og sette dem sammen kommer til å vare ut april.

- Vi må være ferdig med alt arbeid i Lågen innen 15. april, blant annet på grunn av vårflommen. Vi regner med å være klare til å fjerne fyllingen som er lagt ut i elva på vestsida i løpet av mars. Dermed vil kapasiteten til å ta unna vannføringa på stedet doble seg, sier Klemetrud.

Arbeider nær E6

På østsiden av Lågen, får den midlertidige brua et helt nytt fundament ute i elva. Arbeidet med å støpe nytt fundament under vann er ferdig, men det står igjen å støpe over vann.

På østsiden har entreprenøren også jobbet en stund med det nye fundamentet som skal stå nærmest E6.

Mens dette foregår, går trafikken på E6 litt lenger bort fra elva, i en sving rundt anleggsområdet. Fartsgrensen er satt ned til 40 km i timen på grunn av dette.

- Når dette fundamentet er ferdig, flytter vi trafikken tilbake dit den vanligvis går på E6. Så begynner den siste delen av betongarbeidet, det vil si på landkaret på østsida, sier Klemetrud.

Klar for trafikk i mai

Når brua er blitt skjøvet ut og montert sammen, mellom landkarene, er det fortsatt en del arbeid igjen.

- Veiene på begge sider av brua skal repareres og gjøres klare til bruk etter anleggsarbeidet. Vi skal også sette opp lysanlegg for å regulere trafikken, som skal gå i én kjøreretning om gangen, regulert med lyssignal. Vi håper å ha brua klar for trafikk i løpet av mai, sier Klemetrud.

Det blir eget felt for gående og syklende på den midlertidige brua på Tretten.

Powered by Labrador CMS