Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver i Vestland stenges hele uke 25.
Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver i Vestland stenges hele uke 25.

Stenger E39-strekning for å sprenge ned steinblokker på 150-200 tonn

I forbindelse med at Statens vegvesens entreprenør, Mesta, skulle renske fjellsiden ved Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver kommune, ble det oppdaget to ustabile steinblokker.

Publisert Sist oppdatert

De veier mellom 150 og 200 tonn og er 30 og 70 meter over veibanen. På grunn av trafikksikkerhet, må blokkene tas ned. Dette skal skje i uke 25, og strekningen blir stengt hele uken.

Et omfattende arbeid

Å få ned og sprenge to så store steinblokker, og i tillegg renske fjellside og veibane, er et omfattende arbeid.

Planen er å bruke puter som blåstes opp med trykkluft. Når putene ekspanderer, vil de presse steinblokkene ut, slik at de ramler ned på europaveien, eller ruller videre ut i terrenget.

Torsdag denne uken flys utstyret til jobben inn med helikopter.

Den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen trafikkeres av 2500 kjøretøy i døgnet. Statens vegvesen beklager ulempene stengingen kan medføre for de reisende.

- Men da er det viktig å understreke at grunnen til at vi gjør dette, er nettopp for dem. Vi må gjøre et omfattende tiltak for å sikre at bilistene til enhver tid får den sikkerheten de skal ha når de ferdes på våre veier, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen.

Setter inn ekstra ferje

Det settes inn ekstra ferje på forbindelsen Leirvåg - Sløvåg på fylkesvei 57. Ferjene skal da gå med en frekvens tilsvarende Lavik-Oppedal, og det blir ferje også om natta.

På den lokale omkjøringsruten, fylkesvei 570 via Masfjordnes-Duesund, vil ferja gå ekstra ved behov. Det blir ikke nattferje på denne forbindelsen.

Endelige rutetabeller er foreløpig ikke klare.

Skilting og dirigering

Statens vegvesen skal sørge for ekstra skilting og infotavler i god tid før tunnelen, både på nord- og sørsiden. Trafikkdirigering vil også bli brukt for at trafikkavviklingen skal bli så smidig som mulig. Følgebil er i beredskap, meldes det fra Vegvesenet.

Tungtrafikken får også hjelpende hender på de verste partiene.

- Det blir skiltet omkjøringsvei fra Kringla til Duesund. På denne strekningen er det noen smale partier der veien ikke kan håndtere to store vogntog som møtes, så her stiller vi med trafikkdirigenter.

De alternative omkjøringene

Bilister oppfordres til å vurdere muligheter for omkjøring utenom Nordhordland.

Nordfra vil dette si riksvei 5 (ferje Mannheller – Fodnes over Sognefjorden og videre E16 fra Lærdal) eller riksvei 13 (ferje Hella – Vangsnes over Sognefjorden og så videre over Vikafjellet til E16 ved Voss).

Sørfra vil det si E16 nordøstover til Voss, og derfra riksvei 13 over Vikafjellet eller riksvei 5 fra Lærdal over Sognefjorden.

Powered by Labrador CMS