MER PENGER: Dagens samferdselminister Jon-Ivar Nygård (bildet) sier det bevilges mer penger til samferdsel nå enn da Ketil Solvik-Olsen var statsråd.

Tilbakeviser at bransjen lures

GARDERMOEN (AT.no): Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er fullstendig uenig med tidligere minister Ketil Solvik-Olsen (Frp) når det kommer til om anleggsbransjen lures.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg åpningsdagen av Arctic Entrepreneur sa tidligere samferdselsminister at anleggsbransjen er taperne i et rekordstort statsbudsjett, og brukte uttrykket at «dere blir screwed».

Mer enn da Solvik-Olsen styrte

Dette hadde dagens samferdselsminister fått med seg da han holdt sitt innlegg på vinterdriftkonferansen dagen etter Solvik-Olsens besøk.

- I budsjettet er det satt av 80 milliarder til samferdsel nå, og det er historisk høyt. I går sa en tidligere samferdselsminister her at dere blir lurt, men i dagens budsjett er det 18 milliarder kroner mer enn dag han var statsråd, sier Nygård.

HVIS JEG VAR SAMFERDSELSMINISTER: Det var klar tale fra Ketil Solvik-Olsen da han holdt innlegg på Arctic Entrepreneur på Gardermoen på åpningsdagen.

Bekymring

Under årets store anleggssamling på Gardermoen, et arrangement som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) står bak, har det vært edel misnøye og bekymring for at prosjekter settes på vent. Mange entreprenører er redde for hva de skal gå i gang med når ordreboken er tom, men Nygård sier det på langt nær er sånn at det er slutt på prosjekter.

- Det er et 40-talls prosjekter i gang til en verdi på over en milliard kroner, og det er ikke slik at samferdsel er på vei tilbake. Det er heller ikke slik at prosjektene ikke skal realiseres, sier Nygård til AT.no.

- Men om ordreboken er tom og planlagte prosjekter står på vent, så er det mager trøst for mange entreprenører?

- Om det oppstår et vakuum så er det mange prosjekter som er gryteklare og som kan settes i gang. Vi bruker langt mer penger på samferdsel nå, og det er ikke tenkt at vi skal sette på bremsen, men den forventede veksten vil ikke komme nå, sier Nygård.

Må være forsiktige

Samtidig gjør statsråden det klart at samferdsel må ta sin del av innsparingene på grunn av situasjonen i Norge og Europa nå. Krigen i Ukraina har medført høyere priser generelt, inflasjon, økte renter og mer satsing på Forsvaret. Alt dette har sin pris.

Ettersom forutsetningene endret seg over natten da Russland gikk til angrep på Ukraina i februar 2022, har regjeringen bestemt at ny Nasjonal Transportplan (NTP) legges frem ett år før planlagt, altså våren 2024.

Statsråden sa på konferansen at de ønsker å presentere realistiske mål og prosjekter i neste NTP, og at endringene i situasjonen gjorde den forrige NTP-planen (altså den som gjelder nå) urealistisk. Av denne grunn ble det bestemt at det ikke skulle startes opp noen nye store prosjekter i 2023 (gjelder ikke de som er i gang eller vedtatt i Stortinget).

- Vi skal satse på samferdsel, men vi må tenke nytt, sier Nygård.

DAGENS OG DEN PLANLAGTE: Dette bildet har AT.no fått. Det skal illustrere dyrelivet (røde prikker) på dagens trasé (den svarte streken), og dyrelivet på den planlagte traséen (rød strek nederst som kommer ut av tunnel øverst i bildet.

Innlandet-dilemmaet

Dette bringer oss direkte inn på en betent sak. Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer er utsatt på ubestemt tid etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandets vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

Denne saken ligger verken på samferdselsministeren eller regjeringens bord nå, men Nygård forstår frustrasjonen både til dem dette berører i nærområdet og entreprenører som frykter for mindre oppdragsmengde.

- Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen når man er kommet så langt, sier Nygård.

Etter innlegget sitt onsdag, dro han rett i et møte med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som pressen ikke slapp inn i. Men AT.no vet at det var sterke meninger om dette temaet som ble formidlet til Nygård.

- Vi anerkjenner transportbehovet på denne strekningen, og vedtaket om at det skal bli utbygging her står seg. Men det kan bli endringer på trasévalget, sier Nygård.

Spesielt bilde

AT.no har fått et bilde fra MEF-folk som viser dagens trase sammenlignet med den planlagte traseen. Røde prikker viser at det er langt rikere dyreliv der dagens trase går, enn der den kommende veistrekningen er planlagt.

Nygård sier han har sett samme bilde, og at han ser poenget med at der er mer dyreliv på dagens trase enn den planlagte, men påpeker at det i den nye planlagte veien er snakk om fire felts motorvei og at det er flere momenter som spiller inn. Dette er uansett en sak som ikke er kommet til hans eller regjeringens bord ennå.

Powered by Labrador CMS