NVE Anleggs to nye Hitachi ZX350LC-7 Super Long Front linet opp for fotografering i Gjerdrum. I maskinen til venstre sitter Kristian Skrokbæk (27), og til høyre er Torstein Langdalen (61). Hitachi-ene ble levert av Nasta i mars 2022. NVE Anlegg har også en tredje langgraver av samme slag i Gjerdrum, og den ble levert tidlig i 2021. Den skimtes i bakgrunnen, under bommene/stikkene på de to maskinene i front.
Maskinførerne Torstein Langdalen (i førerhuset) og Kristian Skrokbæk kjører de to nyeste Hitachi Hitachi ZX350LC-7 Super Long Front ved rasgropa i Gjerdrum.
Maskinfører Kristian Skrokbæk har skoene plassert i en plastkasse når han er i førerhuset på maskinen.
Med 20 meter rekkevidde kan man arbeide sikrere ved raskanter.
Kristian ved de to nye Arden 1401 sorteringsgrabbene som ble levert med maskinene i mars.
Kristian viser en dreneringsslange. Disse skal det presses mange av ned til grunnfjellet med en spesialmaskin fra Keller Geoteknikk nederst i rasgropa. Det gir en vertikaldrenering av de våte kvikkleiremassene.
Motfyllingen i rasgropa består av, nedenfra og opp: Leire, fiberduk med geonett, 0,5 meter med pukk, nytt lag med geonett, 0,5 meter pukk, nytt lag med fiberduk og jordmasse på topp. I bakgrunnen på bildet skimtes Gjerdrum bo- og behandlingssenter som er i drift.

Tre langgravere i arbeid i rasgropa

Sikkerheten er viktig når NVE arbeider i rasområdet i Gjerdrum. Derfor har NVE Anlegg til sammen kjøpt tre nye Hitachi langgravere som er satt rett i arbeid i rasområdet. To av dem ble levert i mars i år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Den første av de tre kom på plass for over ett år siden. Alle tre er Hitachi ZX350LC-7 Super Long Front.

- NVE Anlegg ønsket å skaffe seg to nye langgravere i Gjerdrum nå for å gjennomføre jobben på en sikker måte, med 20 meters rekkevidde øker man sikkerheter for dem som utfører arbeidet med avlasting av raskanter, sier Erlend Rønsholm som er overingeniør/anleggsleder i NVE Skred- og vassdragsavdelingen anlegg, Region øst.

Maskinførerne

AT.no var rett før påsken på besøk i rasgropa der maskinførerne Kristian Skrokbæk og Torstein Langdalen var i arbeid i hver sin nye Hitachi Super Long Front.

Maskinførerne Torstein Langdalen (i førerhuset) og Kristian Skrokbæk kjører de to nyeste Hitachi Hitachi ZX350LC-7 Super Long Front ved rasgropa i Gjerdrum.

- Det er veldig god førerkomfort i denne nye maskinen. Den er veldig stille, sier Langdalen, som har jobbet i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i 27 år.

Begge maskinførere sitter i sokkelesten inne i førerhusene. Torstein har et teppe han setter skoene på ved døra, og Kristian har en plastboks ved døra der skoene står parkert mens han graver.

- Jeg liker å ha det reint og ryddig, smiler Kristian når vi nevner boksen.

Kvikkleire er også noe av det mest klinete man kan jobbe med, så gode renslighetsvaner er av det gode.

Med 20 meter rekkevidde kan man arbeide sikrere ved raskanter.

Utstyret maskinene ble levert med

Gravemaskinene på 36,5 tonn er levert av Nasta AS og de er ombygget med ekstra motvekt av Nasta Spesialproduksjon.

De er utstyrt med KM70 hk-feste, Arden 1401 sorteringsgrabb, Klepp 1000 liter graveskuffe, Gjerstad 1000 liter hydraulisk pusseskuffe, 800 mm 3-kam belteplater og Leica 3D GPS MC1 maskinstyring.

Bomlengden er 11,8 meter, og lengden på stikka er 8,2 meter.

Videre arbeid

Det er fortsatt mye arbeid igjen å gjøre ved raset i Gjerdrum, selv om mye er gjort. Det gjenstår fortsatt å avlaste deler av den flere hundre meter lange raskanten og det arbeides nå også med motfylling og stabilisering av grunnen i bunnen av rasgropa.

Langgraverne skal brukes ved raset i Gjerdrum i flere måneder, i likhet med andre gravemaskiner fra NVE Anlegg med mer standardlengde på bom og stikke. Deretter er de tenkt brukt på andre jobber i NVE.

- Maskinene skal i hovedsak gå på sikringstiltak, sier anleggsleder Rønsholm til AT.no.

Fakta om kvikkleireskredet i Gjerdrum

  • Skjedde natt til 30. desember 2020
  • Det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge siden Verdalsraset i 1893
  • Kvikkleireskredet hadde et løsneområde på 240x700 meter
  • Skredmassene forplantet seg videre ca. 2000 meter (utløpsområde)
  • Totalt var 1,35 mill. m³ skredmasser i bevegelse
  • Skredkanten var 1230 m lang
  • 10 personer omkom i skredet, og samtlige ble funnet
  • Ca. 1500 ble evakuert, men de fleste kunne flytte tilbake etter hvert som NVE fikk gjennomført alle nødvendige grunnundersøkelser og beregninger av hvor langt skredet maksimalt kan forplante seg videre
Powered by Labrador CMS