Illustrasjonsbilde fra driving av E39 Skogafjelltunnelen.

Trenger du stein?

- Har du behov for mye stein i området rundt Førde, er det bare å ta kontakt med Statens vegvesen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Når E39 Storehaugen - Førde blir bygget i perioden 2024 – 2029 vil man få et stort overskudd av stein fra tunnelbyggingen. Derfor ønsker Vegvesenet å komme i kontakt med interessenter for mottak av stein.

Sprengingen er ventet å starte ved årsskifte 2024/2025 og vil pågå i tre år. I denne perioden vil Statens vegvesen ha overskudd av steinmasser fra tunnelen. Tunneldrivingen vil bli utført fra to stuffer, fra Skilbreid i sørvest og fra Bruland i nordøst. Det er behov for å kunne avhende masser på begge sider av tunnelen.

Statens vegvesen vil gå i dialog og inngå avtaler med en eller flere aktører som kan ta imot minst 100.000 m³. Statens vegvesen bestemmer mengde og leveringstidspunkt ut fra prosjektets behov for avhending av overskuddsmasse. Økonomi vil også bli vektlagt ved valg av aktører for mottak

Statens vegvesen har oppgitt at interesserte kan ta kontakt med Svein Reidar Dale på mobil 93 01 55 90 eller e-post svein.dale@vegvesen.no.

Powered by Labrador CMS