BYGGET: Markedssjef under jord Espen Paulseth (t.v.) og daglig leder Erik Presthus på baksiden av bygget med E6 som skimtes i bakgrunnen, og en diger treboms underjords rigg like bak Epiroc-duoen.

Underjordsrigger i skuddet i det nye anlegget til Epiroc

VESTBY: Et nyinstallert automatisert adgangssystem gjorde det vanskelig å komme inn i Epirocs nybygg i Vestby, men vel inne var det nesten som å ha entret «perleporten». Romslig mottagelsesseksjon, glassvegger innover i bygget og et stort vindu ga fullt utsyn til det store verkstedet i underetasjen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

OVERSIKT: Fra vinduet i bakgrunnen får man god oversikt over verkstedlokalene.

Perleporten, tja slett ingen dårlig beskrivelse, for på den andre siden fant man vel Paradiset. Replikken kommer med et lunt smil fra daglig leder Erik Presthus i Epiroc Norge AS som sammen med nyansatt markedssjef for underjordrigger, Espen Paulseth, møter A&T.

- Det gjør meg glad å kunne starte dagen på vei inn i kontoret ved først å kunne kaste et blikk ned i verkstedet og aktiviteten der, legger Presthus til. Dette gir tilhørighet til våre aktiviteter i nybygget hvor vi også har lagt vekt på å samle flere ansatte med tilhørende oppgaver i større åpne rom. Dette skaper åpenhet og kontakt, i motsetning til i vårt gamle anlegg på Langhus med verkstedet i et bygg langt fra øvrig aktivitet, og andre spredt på cellekontorer i betong i annet bygg. Her skal hvert rom fungere som et nav for hele avdelingen.

Etappevis innstallering

RESERVEBYGG: Ved enden av Epiroc-bygget ses ekstrabygget på 1500 m2 som foreløpig er tomt, men er klar til å romme Epirocs ekspansjon.

Planleggingsprosessen for Epirocs flytting til Vestby har foregått i flere etapper. Utgangspunktet var felles anlegg med Atlas Copco, men som to selvstendige selskap ble det besluttet å etablere seg på egne tomter i egne bygg. Disse ligger riktignok ikke mange meterne fra hverandre, begge på samme siden av E6 og kan ses når man passerer.

- Bygget vårt er på 3500 m2 med verksted, lager og servicelokaler i skrånende underetasje, inngangspartiet i bakkeplan og nok en etasje med kontorer/møterom over. I tillegg er det reist et 1500 m2 stort opsjonsbygg ved siden av, et lokale som ikke er tatt i bruk, men hvor vi har et 15-års perspektiv for å kunne romme vår fremtidige vekst. Det var naturlig å prosjektere og reise begge byggene samtidig, for det kan by på vansker med omreguleringer og søknader senere, forklarer Presthus.

KRABBA: - Bildet av Kjeld Gustavsen med vår første boremaskin skal opp på veggen i rommet som får navnet «Krabba», sier Erik Presthus (t.v.). Modellen av «Krabba» som Espen Paulseth holder, vil få plass samme sted. Vinduet i bakgrunnen gir fullt utsyn til verkstedet.

- Hvordan har innflyttingen gått?

- Vi overtok bygget 1. februar, men på grunn av pandemien valgte vi kun å flytte inn med noen personer. I tillegg har vi brukt tid på tilpasninger, vi har operert med hjemmekontor og dette har resulterte i at vi først var på plass i september. Etter et par måneders drift kjenner vi på kroppen at det er godt å være i vårt eget anlegg, dønn alene. Nå skal vi bruke ytterligere et par måneder for å få alle detaljer skreddersydd og funksjonelle. Blant annet skal hvert av rommene få eget navn, hvorav «Krabba» blir ett av navnene. Modellen av den første boreriggen som ble laget i 1966 heter «Krabba», og den skal få sin behørige plass sammen med bildet av Kjeld Gustavsen i rommet med samme navn, sier Presthus.

Finland – første tur

Det er ikke bare innflyttingsplanene som er blitt forskjøvet for Epiroc-sjef Presthus. Han har også ansvaret for Finland og Estland, hvor han tidligere var på besøk annenhver uke. Pandemien satte en bråstopp for dette, og kommunikasjonen har foregått virtuelt på skjerm.

- Nå er det åpnet igjen, og på mandag setter jeg meg på flyet til Finland og deretter får vi se hvordan det går med Estland. Selv med gode tekniske kommunikasjonsmuligheter skal det gjøre godt å få være tilstede og møte hele staben. Dette blir spennende, sier han.

TEST: En liten bergknatt bak anlegget ble berget og gir mulighet for prøveboring, men den skulle gjerne vært større.

Fra maskin til borerigger

Espen Paulseth er ansatt i Epiroc som markedssjef underjord. Han tiltrådte andre uke i august, og med bosted i Drøbak har han kun 7 minutter i bil før han er på jobb i Vestby.

- Selv om jeg ikke har rukket å være mye ute i felten ennå, er det enkelt å innrømme at det er stor forskjell på å arbeide med markedsføring av maskiner som går under jord kontra Caterpillar-maskiner som stort sett befinner seg på overflaten. Selv om vi også hadde Cat-maskiner som også befinner seg under jord, er underjordrigger og annet utstyr for tunnel, der stort sett hele tiden fra jobben starter til den er ferdig. Logistikken under jord byr på interessante oppgaver og utfordringer, som reparasjoner, service og vedlikehold. Det dreier seg hele tiden om løsninger med sterk fokus på oppetid, fremdrift, inndrift, sprengning og utlasting til rett tid. Jeg opplever tunnelfolket som ekstremt dedikerte i den jobben de gjør, sier Paulseth.

- Hva blir hovedoppgavene fremover?

- Å lære mer om bransjen, å komme ut på jobbene og samtidig lære mer om produktene og markedet. For meg virker det som underjords- og fjellarbeider er i vekst med gruveindustri, mineralutvinning og infrastrukturprosjekter, så dette blir en interessant utfordring. I tillegg har jeg vært så heldig å få dele kontor med min forgjenger, Rolf Blomberg som er blitt Epirocs leder for underjordmarked i hele Europa, men har hovedbase i Norge. Med han på andre siden av bordet får man den best mulige informasjonen om underjordsdrift. En annen forskjell fra tidligere er at anleggsmaskiner over jord dekker en stor maskin- og kundebredde, mens underjordfirmaene bruksmessig og faglig sett representerer en mer homogen gruppe, mener Paulseth.

PLASSEN: Epirocs trebomsrigg på uteplassen ved verkstedet bak bygget, skal leveres til Agdergruppen.

15 rigger i bestilling

- Hvordan ser salget på underjordssiden ut?

- Vi har 15 rigger i bestilling, hvor kundene venter på leveringer fra Ørebro. Det ser meget bra ut og er et bevis på høy aktivitet ute i underjordsmarkedet, sier Paulseth.

Også når det gjelder overjords borerigger er salget bra, men det kan være noe lengre leveringstider, legger Presthus til.

- Epiroc er inne i en spennende utviklingsperiode. Innen 2025 skal både under- og overjordutstyr være elektrifisert eller hybrid. Epiroc har lagt programmet, og det kommer vi tilbake til, sier han.

Powered by Labrador CMS