Slik skal ny Bodø lufthavn se ut fra luften.
Slik skal ny Bodø lufthavn se ut fra luften.

Vedtok prosjekt i nord til 7,2 milliarder kroner

Skal bygge ny flyplass i Bodø.

Publisert

Konsernstyret i Avinor vedtok i går utbygging av ny lufthavn i Bodø. Et samarbeid mellom Bodø kommune, Forsvaret og Avinor har ledet frem til at Avinor vil bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029.

Kostnadsrammen for Avinors utbyggingsprosjekt er 7,2 milliarder 2022-kroner uten kjøp av arealer og uten finansieringskostnader. Avinor skal bidra med 2,6 milliarder kroner. Resten skal finansieres av staten og lokale midler.

- Vi er glade for å ta denne beslutningen etter en lang prosess med Forsvaret og Bodø kommune. Vi skal bygge en ny lufthavn, og byutviklingsprosjektet vil ha stor samfunnsmessig betydning for hele regionen, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Første entreprise

Den første entreprisen som skal kunngjøres, kommer allerede i første uken av januar. Det er en entreprise for bygging av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser og annen utvendig infrastruktur, også kalt «entreprise E02 flyside».

- Nå gleder vi oss til å komme i gang med selve prosjektet. I 2023 blir det noe mindre byggeaktivitet som er forberedelse til de store anleggsarbeidene som skal starte i 2024. Selv om det ikke vil være mye aktivitet å se før 2024, føler vi at med denne beslutningen er vi endelig skikkelig i gang, sier Foss.

Den nye lufthavnen i Bodø skal ligge ca. 900 meter sør for dagens lufthavn. Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i 2029/2030.

Dagens lufthavn skal være i operativ drift frem til dagen før den nye flyplassen settes i drift.

Powered by Labrador CMS