Statens vegvesen og Bane Nor har beregnet at de sparer fire milliarder kroner på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.
Statens vegvesen og Bane Nor har beregnet at de sparer fire milliarder kroner på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.

Vegvesenet: - Sparer fire milliarder kroner på felles prosjekt

Statens vegvesen og Bane Nor sparer fire milliarder kroner ved å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen. Det skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

- Vi har visst at det er fordeler med å bygge sammen. Gjennom detaljplanleggingen er vi kommet frem til synergien ligger på dette nivået. Fire milliarder kroner er en anselig sum og til sammenligning kostet operabygget i Oslo 4,2 milliarder, sier prosjektleder for planleggingsfasen Gunnar Søderholm i Statens vegvesen.

Innsparingen skjer ved at vei og bane bygges parallelt med felles rømningssystem, felles tekniske anlegg, felles byggherreorganisasjon og felles kontrakter.

- På denne måten får en helt klart mer for pengene, sier Søderholm.

Prosjektet består for det meste av lange tunneler der ny E16 utgjør ca. 29 kilometer og jernbanen utgjør ca. 28 kilometer.

Jobber som én organisasjon

Kjempeprosjektet har en totalkostnad på rundt 27 milliarder kroner.

- Det er kontinuerlig krevende avveininger mellom hvordan vi skal bruke samfunnets midler på en beste mulig måte, samtidig som vi skal etterlate oss en plan og et prosjekt som skal fremstå estetisk og godt planlagt og noe vi alle kan være fornøyde med, sier Søderholm.

Bane Nor og Statens vegvesen har også opprettet en felles byggherreorganisasjon.

Gunnar Søderholm har ledet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle gjennom hele planleggingsprosessen.
Gunnar Søderholm har ledet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle gjennom hele planleggingsprosessen.

- Vi jobber som én organisasjon i dette prosjektet. Slik får vi igjen mer for pengene og slipper to organisasjoner med dobbeltfunksjoner. I tillegg blir vi en organisasjon med sterk kompetanse som lærer av hverandre og som sammen tenker bredt og finner felles løsninger, noe som er en stor fordel, sier Søderholm.

Det er likevel selve utbyggingen av vei og bane parallelt fra Arna til Helle som gir de største innsparingene.

Felles rømningssystem og entrepriser

- Når vi bygger vei- og banetunneler sammen, slik vi gjør i dette prosjektet, har vi utnyttet det potensialet som ligger der med felles rømningssystem. I tillegg bygges vei- og banetunnelene i felles entrepriser. Her er det store innsparinger å hente som kan komme andre strekninger til gode, sier prosjektlederen.

Fremover er det viktig for prosjektet at de statlige midlene for både vei og bane blir kanalisert direkte til Statens vegvesen som leder prosjektet. Dette skal føre til en slankere byggherreorganisasjon og forenklet administrasjon for prosjektorganisasjonen, og for entreprenører og rådgivere.

- Slik vil vi kunne oppnå en optimal gjennomføring av prosjektet, uavhengig av om det er bane- eller veimidler det er snakk om. Dette vil ha en stor effektiviseringsgevinst og gi sparte kostnader, sier Søderholm.

Powered by Labrador CMS