Veidekke signerte veidriftkontrakter for 1,9 milliarder kroner

Veidekke har i løpet av våren inngått seks nye kontrakter om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier med Statens vegvesen og tre fylkeskommuner. Se steder og priser.

Publisert

Kontraktene har en varighet fra fire til seks år med opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er i overkant av 1,9 milliarder kroner.

Veidekke skal stå for brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, nedløpsrensk, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap i forhold til ulykker og ekstremvær.

- Vi er svært godt fornøyde med uttellingen i vårens anbudsrunder. Særlig fordi vår bransje er i stor utvikling både når det gjelder hensynet til klima/miljø og omstillinger grunnet fylkesvei­reformen. Samtidig har vi jobbet hardt og lenge for å klare å oppnå en sunn økonomi. Nå gleder vi oss til å ta ansvaret for de seks nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur.

Direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur er fornøyd med å ha skaffet seg flere nye kontrakter, med «en sunn økonomi».
Direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur er fornøyd med å ha skaffet seg flere nye kontrakter, med «en sunn økonomi».

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det, vil Veidekke ha 23 drifts- og vedlikeholdskontrakter løpende for riks- og fylkesveier fra Nordland i nord til Agder i sør med en total årlig omsetning på ca. 1,3 milliarder kroner.

Veidekkes nye kontrakter:

  • Viken fylkeskommune, 356.799.447 kroner, Romerike øst 2021-2027 (1 år opsjon)
  • Viken fylkeskommune, 240.496.047 kroner, Romerike sentrum 2021-2026 (1 år opsjon)
  • Vestland fylkeskommune, 383.801.487 kroner, Sunnfjord sør 2021-2026 (1- 4 år opsjon)
  • Trøndelag fylkeskommune, 393.069.527, Steinkjer 2021-2026, (1-4 år opsjon)
  • Trøndelag fylkeskommune, 301.470.161, Indre Namdal 2021-2026, (1-4 år opsjon)
  • Statens vegvesen, 236.713.623, Steinkjer (riksvei) 2021-2025, (1-4 år opsjon)
Powered by Labrador CMS