Longyearbyen havn.
Longyearbyen havn.

200 mill. til utbygging av Svalbard-havn

Regjeringen vil bruke 200 mill. kroner på å bygge ut havnen i Longyearbyen de neste årene.

Stortinget mener det må brukes statlige midler på å utvide havnen i Longyearbyen, fordi Norge har sterke nasjonale interesser og folkerettslige forpliktelser på Svalbard. Dette har regjeringen tatt tak i i Nasjonal transportplan 2014-2023:

«På bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, settes det av inntil 200 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Det legges derfor til grunn at lokalstyret planlegger videre med sikte på bygging av nye havneanlegg i Longyearbyen, og at prosjektene ev. realiseres med bidrag fra lokale aktører og privat næringsvirksomhet.»

Longyearbyen lokalstyre, som tilsvarer kommunestyret på fastlandet, har i flere år planlagt ny havn. Utbyggingen er beregnet å koste 400 mill. kroner. Med de statlige midlene er halvparten av finansieringen sikret.

Forsiden nå