Vågstrandstunnelen erstatter smal veg med forvitert betongrekkverk mellom Våge, Farkvam og Stolsneset.
Vågstrandstunnelen erstatter smal veg med forvitert betongrekkverk mellom Våge, Farkvam og Stolsneset.

3000 meter tunnel sprengt ut

Torsdag 14. november var 3000 meter av E136 Vågstrandstunnelen sprengt ut. 655 meter gjenstår.

Tunneldrivingen i Vågstrandstunnelen startet 8. februar i år. Etter at tunneldrivingen avsluttes blir det satt i gang arbeid med drenering og kjørebane samt montering av  vann- og frostsikring. Ut på våren blir det støpt gjennomgående rekkverk, tekniske bygg og portaler i betong. Deretter skal de elektrotekniske installasjonene på plass. Dette omfatter blant annet lys, ventilasjonsanlegg, radio og sikkerhetsutrustning. Elektroarbeidene lyses ut som egen entreprise i desember, og dette arbeidet utføres i hovedsak fra sommeren av.

Tunnelen skal etter planen åpnes i desember neste år.

- Det blir arbeidet døgnet rundt i tunnelen, og selv om det neste halvåret blir krevende for entreprenøren har jeg tro på at vi skal få trafikkåpning før jul i 2014, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Forsiden nå