AF Decom hadde det laveste tilbudet på rivningsjobben, på snaut 15,5 millioner kroner, og er nå i gang med arbeidet.
AF Decom hadde det laveste tilbudet på rivningsjobben, på snaut 15,5 millioner kroner, og er nå i gang med arbeidet.

AF Decom river S-blokken

S-blokken er det første bygget i regjeringskvartalet som rives. AF Decom er i gang.

Rivingen av S-blokken startet i oktober med innvending sanering og miljøsanering. Lette bygningskonstruksjoner mot Møllergata 19 er også fjernet. Denne uken begynte arbeidet arbeidet med å ta ned fasaden og betongkonstruksjonene.

Statsbygg regner med å være ferdig i februar 2015. Det inkluderer fjerning av løsmasser til fjell og riving av bru i Grubbegata. Etter dette vil man starte et større grunnarbeid og etablere konstruksjoner for ny infrastruktur for det nye kvartalet, opplyser Statsbygg i en pressemelding.

S-blokken ligger i Grubbegata og har adresse Einar Gerhardsens plass 3. Bygget består av åtte etasjer over bakkenivå, samt to kjelleretasjer.
S-blokken ligger i Grubbegata og har adresse Einar Gerhardsens plass 3. Bygget består av åtte etasjer over bakkenivå, samt to kjelleretasjer.

S-blokken har åtte etasjer over bakken og to under bakken, totalt utgjør dette 17.000 kvadratmeter. Betongkonstruksjonene er forurenset av PCB og/eller tungmetaller og kan ikke gjenbrukes. De vil derfor bli transportert vekk.

Statsbygg er byggherre for rivningen, mens AF Decom er entreprenør. Betongkonstruksjonene vil klippes/tygges med spesialutstyr montert i kran.

Regjeringen besluttet i mai at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata, og at det såkalte «Konsept øst» skulle legges til grunn. Regjeringen besluttet videre at S-blokken, R4 og Y-blokken skal rives, mens Høyblokken skal bevares.

Forsiden nå