AF Gruppen er tildelt Solbakktunnelen del to

AF Gruppen er tildelt Solbakktunnelen del to

AF-gruppen hadde det laveste tilbudet på 1168 mill. kroner.

Fire entreprenører leverte tilbud. Høyeste tilbud var 1531 mill. kroner.

- AF-gruppen er innstilt, men vi må ta forbehold om 10 dagers klagefrist før vi eventuelt kan skrive kontrakt, poengterer prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Entreprenøren skal bygge den andre halvdelen av Solbakktunnelen, fra Hundvåg nord til Hidle. Byggingen skal være i gang tidlig i høst. Som kjent skal Solbakktunnelen ha to løp, så totalt er det snakk om ca. 14 km med tunnel.

Marti Contractors Ltd. bygger første del, fra Solbakk. Forskjellen mellom de to kontraktene, er at det i andre del er ei 100 meter lang bru, en rundkjøring med undergang, lekterkai og

lektertransport av masser til flere massedeponi, i tillegg til alt tunnelarbeidet.

Forsiden nå