Notoriske promillekjørere kan velge å installere alkolås i bilen fremfor å gå i fengsel. (Illustrasjonsfoto)
Notoriske promillekjørere kan velge å installere alkolås i bilen fremfor å gå i fengsel. (Illustrasjonsfoto)

Alkolås i stedet for fengsel

- Et interessant forslag, sier justisminister Grete Faremo.

De verste promillekjørerne skal få tilbud om alkolås på bilen som alternativ til ubetinget fengsel, foreslår en arbeidsgruppe.

- Hvis dette blir en realitet, vil dette bli et viktig trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesens egne ulykkesanalyser har vist oss at rus er en avgjørende faktor i 25 prosent av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å redusere disse ulykkene. Alkolås kan være et skritt i riktig retning, sier Anne Beate Budalen, senioringeniør i Vegdirektoratet.

Hun sitter i arbeidsgruppen som nå har kommet med forslaget om alkolås som alternativ til fengselsstraff og inndragning av førerkort. Forslaget retter seg mot notoriske promillekjørere som fortsetter å kjøre til tross for at de allerede har mistet førerkortet.

Må samtykke

Forslaget sier at den dømte må samtykke i ordningen, og at den dømte selv må betale det det koster å montere og drifte alkolåsen. Vedkommende må også underlegge seg jevnlige legeundersøkelser.

krever at den domfelte må samtykke. Den promilledømte må selv betale det det koster å montere og drifte alkolåsen. I tillegg må vedkommende underlegge seg jevnlig legeundersøkelser. Hvis promillekjøreren ikke aksepterer betingelsene for et slikt opplegg, er alternativet ubetinget fengsel.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo stiller seg positiv til forslaget fra arbeidsgruppen.

- Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, uttaler Faremo i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

- Ikke en lettvint løsning

Tilsvarende ordninger med bruk av alkolås for promilledømte er innført i Sverige, Finland og i flere andre europeiske land. Erfaringene er gode.

- Innføring av alkolås for denne gruppen av promilledømte skal ikke være en lettvint måte å unngå tap av føreretten. Det er foreslått strenge krav til domfelte gjennom hele perioden, og det forutsettes en tett og jevnlig kontroll. Det skal være en lav terskel for forlengelse av perioden med alkolås, og en høy terskel for å få tilbake vanlig førerett, sier Faremo.

Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) unngår man 1,05 drepte per år ved å innføre alkolås kun for de verste promillekjørerne.  Samtidig unngår man 2,4 hardt skadde og 8,4 lettere skadde. Ved å bruke alkolås for alle promilledømte kan man ifølge TØI-rapporten redusere antallet trafikkdrepte med 4,55 per år.

Hele rapporten kan du lese her. 

Forsiden nå